Πολεοδομία. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια;

 
48 poleodomia2 330x220 Πολεοδομία. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια;

Πολεοδομία

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεξαρτήτως ισχύος,  δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας,  αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμόδια διεύθυνση Πολεοδομίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’  αριθμ. 5219/3.2.2004 (ΦΕΚ ∆’ 114/17.2.2004) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Οι αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν–απαιτούνται για την

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι:

α) στυλίσκος ∆ΕΗ

β) οικίσκος εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανά 500 kW  εγκατεστημένης ισχύος προκατασκευασμένος και με απολύτως αναγκαίες διαστάσεις μέχρι 15τ.μ.  και συνολικού ύψους μέχρι και 2,5μ.  με τη δυνατότητα προσαύξησης του ύψους αυτού μέχρι 20%  στην περίπτωση εγκατάστασης εργοστασιακών πεδίων διανομής των αντιστροφέων–μετασχηματιστών

γ) περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας μέχρι 2,5μ.  με συμπαγές τοιχίο ύψους έως 30  εκ.  για την προστασία της εγκατάστασης.

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας εργασίες από σκυρόδεμα που συνοδεύουν τις παραπάνω κατασκευές,  όπως θεμελιώσεις των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Για εργασίες όπως η θεμελίωση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων με πασαλόμπηξη,  με γεώβιδες,  με χρήση βαρυτικών βάσεων,  ακόμα και όταν μέρος τους  (μέχρι 50%)  τοποθετείται κάτω από τη φυσική στάθμη του εδάφους, καθώς και πάσης φύσεως οικίσκοι που εδράζονται βαρυτικά στο έδαφος και που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την προφύλαξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.