Αρχείο αιτήσεων ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά

 
18 Fot netzs 330x330 Αρχείο αιτήσεων ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ σε μια προσπάθεια να οργανωθεί και να παρέχει αξιοπιστία στους μελλοντικούς επενδυτές φωτοβολταικών πάρκων, έχει δημοσιεύσει όλες τις αιτήσεις των φυσικών-νομικών προσώπων και κατ’ επάγγελμα αγροτών στο internet. Υπάρχουν πίνακες ανά περιοχή με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης της κάθε αίτησης. Βέβαια καλό θα ήταν να ενημερώνονται αυτοί οι πίνακες ποιο συχνά γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν την ημερομηνία Προσφοράς Σύνδεσης ακόμη και σε περιπτώσεις που η προσφορά σύνδεσης έχει σταλεί εδώ και 3-4 μήνες.

Οι αιτήσεις αποτελούνται από δύο κατηγορίες:

Α) Αιτήσεις Αγροτών

Β) Αιτήσεις Σύνδεσης Φ/Β Σταθμών μετά το Ν. 3851/2010

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.dei.gr/Default.aspx?id=46248&nt=19&lang=1

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.