Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή για την διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

 
11 investment fot 330x248 Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή για την διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Διευκόλυνση υλοποίησης για επενδυτικά σχέδια πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Λύσεις σε επενδυτικά σχέδια που «βαλτώνουν» λόγω γραφειοκρατίας και δυσκίνητης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης φιλοδοξεί να δώσει ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή», που παρουσιάστηκε σήμερα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Ν. Μηταράκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Invest in Greece Στ. Ησαΐα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης, ο Διαμεσολαβητής, που ξεκίνησε τη λειτουργία του ως νέα υπηρεσία στο Invest in Greece, αποτελεί μία πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ρωσία και η Αυστραλία. Η νέα υπηρεσία εκτιμάται ότι θα συνδράμει στην απεμπλοκή και διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων άνω των 2 εκατ. ευρώ, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες.

Η υπηρεσία, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Στ. Ησαΐας, παρέχεται από σήμερα στους επενδυτές ηλεκτρονικά ή στο τηλέφωνο 2103355770, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επενδυτής διατυπώσει ειδικό αίτημα σχετικά με ένα προϋπάρχον πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία χρέωση.

Αμέσως μετά την ανάθεση της υπόθεσης μίας επένδυσης στην υπηρεσία, το γραφείο και τα στελέχη του «Διαμεσολαβητή» στο Invest in Greece, τα οποία σήμερα είναι επτά, θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα ή τα θέματα που αντιμετωπίζει η επένδυση εγγράφως, αλλά και προφορικά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του Invest in Greece, προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η οποιαδήποτε πληροφορία ή και εξέλιξη που σχετίζεται με την πορεία της υπόθεσης στις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές. Στόχος είναι στην πρώτη πιλοτική περίοδο, η συγκεκριμένη υπηρεσία να διαχειρίζεται περί τις 35 υποθέσεις εβδομαδιαίως, 120 υποθέσεις μηνιαίως, δηλαδή ο κάθε υπάλληλος θα χρεώνεται 17 υποθέσεις τον μήνα.

Τι παρέχει στους επενδυτές ο «Διαμεσολαβητής»

1. Αντικείμενο εργασίας του «Διαμεσολαβητή» αποτελεί οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα αντιμετωπίζει θέματα καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης της και έχει ύψος άνω των 2 εκατ. ευρώ.

2. Παρέχει τις υπηρεσίες του, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου επενδυτή, εντελώς δωρεάν, μέσω του Οργανισμού Invest in Greece.

3. Στόχος του «Διαμεσολαβητή» είναι να λειτουργεί ως θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με συγκεκριμένες καθυστερήσεις ή άλλες δυσχέρειες, οι οποίες ανακύπτουν στα διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας στις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές και καθυστερούν ή και αποτρέπουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

4. Ενημερώνεται από τον επενδυτή για την/τις υπηρεσία/υπηρεσίες αδειοδότησης που διαχειρίζονται την υπόθεση του επενδυτικού του σχεδίου. Εν συνεχεία, εντοπίζει την αρμόδια υπηρεσία και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση σε αυτήν. Ο «Διαμεσολαβητής» βρίσκεται σε διαρκή και συστηματική συνεργασία με τις αδειοδοτικές αρχές, προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία επίλυση των θεμάτων των επενδυτών. Η παρακολούθηση της υπόθεσης από τον «Διαμεσολαβητή» είναι συνεχής, συστηματική και στοχεύει στην υπέρβαση των δυσχερειών που καθυστερούν ή αποτρέπουν την υλοποίηση της επένδυσης.

5. Ενημερώνεται από τον επενδυτή για την υπόθεση και εντοπίζει τα έγγραφα εκείνα που θεωρούνται κρίσιμα για την εκτίμηση των παραγόντων που δημιουργούν καθυστερήσεις ή άλλες δυσκολίες κατά την διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσης. Εν συνεχεία, ζητά από τον επενδυτή να υποβάλει τα συγκεκριμένα έγγραφα στο γραφείο του «Διαμεσολαβητή», προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των επιμέρους παραμέτρων της υπόθεσης, η συνεργασία με την αρμόδια ή τις αρμόδιες αδειοδοτικές υπηρεσίες και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσης των συγκεκριμένων θεμάτων.

6. Αμέσως μετά την ανάθεση της υπόθεσης μίας επένδυσης στην υπηρεσία του «Διαμεσολαβητή», το γραφείο και τα στελέχη του «Διαμεσολαβητή» στο Invest in Greece, θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα ή τα θέματα που αντιμετωπίζει η επένδυση εγγράφως, αλλά και προφορικά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του Invest in Greece, προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η οποιαδήποτε πληροφορία ή και εξέλιξη που σχετίζεται με την πορεία της υπόθεσης στις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές.

7. Το πλαίσιο της λειτουργίας του «Διαμεσολαβητή» προβλέπει τη συστηματική συνεργασία του με συγκεκριμένο «σύνδεσμο-συνεργάτη» στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή, προκειμένου να συμβάλει στην ταχεία επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και καθυστερούν ή αποτρέπουν την υλοποίηση της επένδυσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του, ο «Διαμεσολαβητής» δεν εξετάζει υποθέσεις καταγγελιών για δημόσιες υπηρεσίες, ως μη αρμόδιος. Μπορεί, ωστόσο, να παράσχει πληροφόρηση στον επενδυτή σχετικά με την ενδεδειγμένη νομική οδό, ανάλογα με το είδος του θέματος που έχει ανακύψει.

8. Θέματα που έχουν κριθεί ή εκκρεμούν σε Δικαστήρια δεν αποτελούν αντικείμενο των εργασιών του «Διαμεσολαβητή».

9. Διαφορές μεταξύ ιδιωτών δεν αποτελούν αντικείμενο των εργασιών του «Διαμεσολαβητή».

10. Ο «Διαμεσολαβητής» αξιοποιεί το υλικό που συγκεντρώνει από τις υποθέσεις καθυστερήσεων ή άλλων δυσχερειών στα διάφορα στάδια αδειοδότησης μίας επένδυσης, τις οποίες διαχειρίζεται και παρακολουθεί συστηματικά, προκειμένου να τεκμηριώσει τις προτάσεις του προς την πολιτική ηγεσία για βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.