Με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, καταργείται η προστασία έναντι του πληθωρισµού

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, καταργείται η προστασία έναντι του πληθωρισµού

Νομοσχέδιο για Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμω ν Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου καταργείται και η προστασία έναντι του πληθωρισµού µέσω της κατάργησης της ισχύουσας ετήσιας αναπροσαρµογής της τιµής, σύμφωνα με τον πληθωρισμό, που είναι 25% αυτού για φωτοβολταϊκά και 50% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ.

Όσο και να σε σχέση με τα άλλα μέτρα η κατάργηση της αναπροσαρμογής προβάλει ασήμαντη, επειδή η κατάργηση αφορά το σύνολο του χρόνου ισχύος της σύμβασης, οι απώλειες των επενδυτών μπορεί να αποδειχθούν οδυνηρές, μάλιστα σε περίπτωση που στο μέλλον ο πληθωρισμός δεν θα κινείται στα σημερινά χαμηλά επίπεδα.

Η διάταξη αυτή στερείται οικονοµικής λογικής και ανατρέπει αναδροµικά το καθεστώς εν λειτουργία έργων. Εάν για παράδειγμα αυτό ίσχυε από το 2001, η τιµή της αιολικής ενέργειας που σήμερα είναι 60,22 €/ΜWh (σε σταθερές τιµές 2000) θα ήταν σήµερα 43,12 €/ΜWh, µειωµένη κατά 28,4% .

Όσο και αν σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα η κατάργηση της αναπροσαρμογής προβάλει ασήμαντη, επειδή η κατάργηση αφορά το σύνολο του χρόνου ισχύος της σύμβασης, οι απώλειες των επενδυτών μπορεί να αποδειχθούν οδυνηρές, μάλιστα σε περίπτωση που στο μέλλον ο πληθωρισμός δεν θα κινείται στα σημερινά χαμηλά επίπεδα.

Τέτοιες διατάξεις καταργούν το σύστηµα τιµολόγησης που έχει υπάρξει ο µοναδικός πυλώνας που προσέλκυσε ελληνικές και ξένες επενδύσεις στις ΑΠΕ στη χώρα µας.

∆υστυχώς, κανένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεν θα έχει να προσφέρει πλέον η χώρα σε αυτές τις επενδύσεις, αφού το επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από απίθανη γραφειοκρατία, πολυνοµία, έλλειψη τίµιου ανταγωνισµού µε τα ορυκτά καύσιµα και ανασφάλεια δικαίου.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.