Έκτακτη εισφορά 40%, για φωτοβολταϊκά που μπήκαν σε λειτουργία μετα τις 12 Νοεμβρίου 2012

 
24 Fot netzs 330x220 Έκτακτη εισφορά 40%, για φωτοβολταϊκά που μπήκαν σε λειτουργία μετα τις 12 Νοεμβρίου 2012

Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά

Νέο σοκ για τους επενδυτές στον κλάδο των φωτοβολταϊκών: Σύμφωνα με ρύθμιση που ήρθε στη Βουλή, η έκτακτη εισφορά αυξάνεται σε 40% από 37% επί του τζίρου για τους καινούργιους σταθμούς που συνδέθηκαν με τη ΔΕΗ μετά τις 12 Νοεμβρίου και είναι κάτω από 1 μεγαβάτ.

Η επιπλέον εισφορά κλονίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα μας, δείχνει την προχειρότητα κάθε απόφασης του υπουργείου,  αλλά και την αδιαφορία για αυτούς που σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο περιβάλλον επένδυσαν στη χώρα: Η αύξηση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ήταν γνωστή στο υπουργείο, για την καταπολέμησή του πέρασαν στις 08 Αυγούστου του 2012 νέα μέτρα.  Γιατί μόλις 10 μήνες μετά οι αρμόδιοι ανακαλύπτουν, ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν αρκετά και άφησαν τις επενδύσεις να συνεχίζονται, με την ψευδαίσθηση, ότι τα μέτρα αρκούσαν;

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η μείωση κατά 50% του ποσού της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει στο εξής να συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης μονάδας ΑΠΕ στο δίκτυο, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε προηγούμενο νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση των επιχειρήσεων, ιδίως στην αιολική ενέργεια.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ, σε 60.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW, σε 30.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW, σε 20.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 MW ως και 100 MW και 10.000 για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.