Πρόβλημα στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για έργα φωτοβολταϊκών

 
37 logo sef 330x123 Πρόβλημα στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για έργα φωτοβολταϊκών

Αναγκαία η Διευκρινιστκή Εγκύκλιος προς τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας για τα φωτοβολταϊκά

Ο ΣΕΦ με επιστολή του προς τον υπουργό του ΥΠΕΚΑ, τονίζει το σοβαρό και επείγον πρόβλημα, που έχει προκύψει με την εφαρμογή του νέου Οικοδομικού Κανονισμού και αφορά την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για έργα φωτοβολταϊκών, και κάνει έκλιση για την αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πολεοδομίας, κάτι που αναμένεται εδώ και μήνες.

Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που αφορούν στα φωτοβολταϊκά, έχουν καθοριστεί λεπτομερώς με σειρά νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Ατυχώς, με το νέο Οικοδομικό Κανονισμό έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας για το κατά πόσο συνεχίζεται το υπάρχον καθεστώς έκδοσης εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΕΦ, η εγκύκλιος αυτή θα εκδοθεί στα μέσα Οκτωβρίου (!), για να αφορά και άλλα θέματα του Οικοδομικού Κανονισμού που χρήζουν διευκρινίσεων.

Επειδή:

- το θέμα αφορά έργα συνολικής ισχύος εκατοντάδων μεγαβάτ,

- διακυβεύεται η μη έγκαιρη υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων για τα οποία έχουν ξοδευτεί ήδη αρκετά χρήματα από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και απειλείται ευθέως η βιωσιμότητα των έργων αυτών λόγω παρέλευσης των ισχυουσών προθεσμιών,

- αποσυντονίζεται η αγορά και υπάρχει σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο

ο ΣΕΦ παρακαλεί με την επιστολή του τον υπουργό, στην όσο το δυνατόν συντομότερη έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου.

 

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.