Μείωση Τιμής πώλησης ηλεκτρική ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου

 

Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 Kw μειώνεται  στα συμβόλαια που υπογράφονται από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στα 0,375 € αντί του 0,394 €που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η τιμές καθορίζονται με τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

22 %CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82 %CF%86%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD 510%CF%87500 Μείωση Τιμής πώλησης ηλεκτρική ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου

Τιμές πώλησης ηλεκτρική ενέργειας

Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.