Ανακοίνωση ΔΕΣΜΗΕ για Προσφορές Σύνδεσης σε παραγωγούς που κατέχουν Άδεια Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 
24 desmie 330x200 Ανακοίνωση ΔΕΣΜΗΕ για Προσφορές Σύνδεσης σε παραγωγούς που κατέχουν Άδεια Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

ΔΕΣΜΗΕ

Με ανακοίνωση του ο ΔΕΣΜΗΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3851/2010 ο ΔΕΣΜΗΕ εκδίδει Οριστικές και Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μετά την έκδοση απόφασης ΕΠΟ για τους εν λόγω σταθμούς. Με την έκδοση Οριστικής και Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης ο Παραγωγός δεσμεύει αντίστοιχο ηλεκτρικό χώρο για την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από το Σύστημα.

Ο ΔΕΣΜΗΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες κάθε φορά Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης καθώς και τους εν λειτουργία σταθμούς παραγωγής εκτιμά τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για την έκδοση επιπλέον Δεσμευτικών και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8, του Άρθρου 15, του ν. 3851/2010:

«Προσφορά Σύνδεσης ισχυρή κατά την έναρξη ισχύος του ν.3851/2010 δεσμεύει τον Διαχειριστή για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.3734/2009. Εφόσον κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος της, ο σταθμός τον οποίο αφορά έχει λάβει ΕΠΟ, η Προσφορά Σύνδεσης παραμένει δεσμευτική για τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιείται με τον ν.3851/2010.»

Με βάση τα παραπάνω καλούνται οι Παραγωγοί που κατέχουν Άδεια Παραγωγής σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και δεν έχουν καταθέσει την αντίστοιχη ΕΠΟ στον ΔΕΣΜΗΕ όπως την καταθέσουν άμεσα για την έκδοση νέας Οριστικής και Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.desmie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.