ΡΑΕ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη ΡΑΕ

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη ΡΑΕ

Ανοικτό διαγωνισμός για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη ΡΑΕ σε θέματα κόστους, τιμολόγησης και  πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Με στόχο τη βελτίωση των μεθοδολογιών υπολογισμού: α) του επιτρεπόμενου εσόδου των Διαχειριστών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, β) των χρεώσεων χρήσης των δικτύων αυτών, και γ) των χρεώσεων σύνδεσης των  χρηστών στα δίκτυα, η ΡΑΕ έκρινε απαραίτητη τη συνολική επανεξέταση των σχετικών μεθοδολογιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού του κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες των δικτύων, και να παρέχονται επαρκή κίνητρα βελτίωσης της αποδοτικότητας των Διαχειριστών, καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών  προς τους χρήστες.

Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ προκηρύσσει τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα  δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού στο Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη ΡΑΕ

 
This entry was posted in JOBS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.