Απαλλαγή ΦΠΑ για επιχειρήσεις με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ

 
Fotolia 43527219 XS 300x200 Απαλλαγή ΦΠΑ για επιχειρήσεις με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ

Η φοροδιαφυγή στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής ένωσης

Στα δύο νέα νομοσχέδια, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, που θα κατατεθούν στη Βουλή από τα μέσα Ιουλίου, θα συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων διάταξη για την απαλλαγή ΦΠΑ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με τζίρο μέχρι 20.000 ευρώ. Ωστόσο προς το παρών οι εισηγήσεις για το ύψος του τζίρου ακόμη διαφέρουν. Σήμερα το όριο απαλλαγής ΦΠΑ είναι 5.000 ευρώ.

Η νέα διάταξη έρχεται  μετά την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από το καθεστώς ΦΠΑ, αφού το 42% των φορολογουμένων στο σύστημα ΦΠΑ είναι μικρές επιχειρήσεις που αποφέρουν αρνητικά έσοδα (επιστροφές) περίπου 2,3% σε υποχρεώσεις του ΦΠΑ και υψηλό κόστος διαχείρισης.

Με την νέα διάταξη για να απαλλαγεί η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας από το καθεστώς  ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια εφορία.

Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει μεταξύ άλλων:

 • Υποχρεωτικό ελάχιστο όριο για την εγγραφή μικροεπιχειρήσεων σε καθεστώς ΦΠΑ.
 • Δημιουργία ειδικής μονάδας για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.
 • Θέσπιση ταχύτερης διαδικασίας για τη διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το σύστημα του ΦΠΑ.
 • Δημιουργία μονάδας με αρμοδιότητα τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ΦΠΑ και συντονισμού δραστηριοτήτων για την πρόληψή τους.
 • Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based).

Οσον αφορά στη διαδικασία επιβολής προστίμων, αυτά θα επιβάλλονται εφόσον ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο:

 • Δεν υποβάλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα.
 • Δεν υποβάλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα.
 • Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης.
 • Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.
 • Δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή τον διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου.
 • Δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος.
 • Δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος και μια βδομάδα αργότερα για τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.