2 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι έχουν χρέη στην εφορία

 
Fotolia 43527219 XS 300x200 2 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι έχουν χρέη στην εφορία

Η φοροδιαφυγή στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής ένωσης

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν χρέη προς την εφορία. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των φορολογικών εσόδων που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Από τα στοιχεία προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-στις 30/4 είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία 2.054.514 φυσικά πρόσωπα και 147.180 νομικά πρόσωπα. Στις 31/12 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 2.548.071 και 148.658. Με άλλα λόγια, περίπου μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι προχώρησαν στην αποπληρωμή του χρέους τους. 

  • Το συνολικό χρέος των φυσικών προσώπων ανερχόταν στις 30/4 στα 21,27 δισ. ευρώ, έναντι 20,72 που χρωστούσαν στο τέλος του 2012. Κάθε φυσικό πρόσωπο-οφειλέτης χρωστά στο δημόσιο κατά μέσο όρο 10.353 ευρώ.
  • το ρυθμισμένο χρέος των φυσικών προσώπων ανερχόταν στις 30/4 στα 887,6 εκατ. ευρώ, έναντι 836 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012.
  • το ληξιπρόθεσμο χρέος των νομικών προσώπων ανήλθε στα 37,02 δισ. ευρώ, έναντι 35,4 που ήταν στο τέλος του 2012. 
  • από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 58,3 δισ. ευρώ του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους φυσικών και νομικών προσώπων αντιπροσωπεύουν τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (21,3 δισ. ευρώ), ακολουθούν οι έμμεσοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ (16,4 δισ. ευρώ) και ο φόρος εισοδήματος (10,6 δισ. ευρώ). 

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με βάση τα οριστικά στοιχεία του τετραμήνου, οι εισπράξεις είχαν ως εξής: 

  1. για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έπρεπε να εισπραχθούν από τις ΔΟΥ, βάσει στοχοθεσίας, 6,20 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 6,21 δισ. ευρώ, ήτοι 0,1% υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου. 
  2. για το μήνα Απρίλιο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν, βάσει στοχοθεσίας, 1,97 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 1,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση 2,3% από το μηνιαίο στόχο. 

Συμπερασματικά, ο συνολικός στόχος εισπράξεων των ΔΟΥ για το πρώτο τετράμηνο του έτους ήταν 8,17 δις και εισπράχθηκαν απολογιστικά 8,13 δις, δηλαδή η απόκλιση από το στόχο ήταν οριακή, της τάξης του 0,5% . 

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα Προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Απρίλιο 2013 ανέρχονται σε 3,44 δισ. ευρώ, οι τακτοποιηθείσες επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,24 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,20 δισ. ευρώ, ήτοι αυξημένα κατά 0,20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου 2012.

Αξίζει να επισημανθεί τέλος ότι: 

• Τα καθαρά έσοδα του Απριλίου 2013 είναι αυξημένα κατά 0,2% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Απριλίου 2012, παρά το ότι τακτοποιήθηκαν επιστροφές ύψους 0,11 δις. ευρώ που αφορούσαν σε εκκρεμείς επιστροφές του Μαρτίου. 

• Ειδικά σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 31/12/2012, σημειώθηκε σημαντική αύξηση το μήνα Απρίλιο 2013 (0,15 δις ευρώ) έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (0,09 δις ευρώ), ήτοι ποσοστό αύξησης 61,2%. 

• Ο αριθμός των οφειλετών συνέχισε να μειώνεται με σημαντικούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο είχαμε μείωση των οφειλετών κατά 85 χιλιάδες ή 4%, σημάδι πως οι προσπάθειες των υπηρεσιών, με την βοήθεια των πολιτών, αποδίδουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τα αποτελέσματα δήλωσε: «Με δεδομένη την πρόθεση μας για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στην κοινωνία, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και δεν εφησυχάζουμε. Η μάχη των εσόδων είναι συνεχής και θα κερδηθεί».

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.