ΣΕΠΕ: Νέες προσλήψεις αλλά και αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας

 
AOED ΣΕΠΕ: Νέες προσλήψεις αλλά και αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας

Η αγορά εργασίας σε πλήρη κινητικότητα στη χώρα μας

Με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΣΕΠΕ, για το πρώτο τρίμηνο του 2013, αποδεικνύονται σημαντικές μεταβολές στην απασχόληση, στις συμβάσεις και στις αμοιβές, με νέες προσλήψεις αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να καλπάζει και η ανασφάλιστη εργασία.

Η αύξηση των προσλήψεων και των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί με παράλληλη την συνεχιζόμενη μείωση των μισθών. Συγκεκριμένα από τα στοιχεία φαίνεται:

  • Aύξηση των νέων προσλήψεων και δη των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης
  • Μείωση του ποσοστού συμβάσεων με εκ περιτροπής εργασία
  • Επιβράδυνση στις μετατροπές των συλλογικών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης
  • Απογείωση της ανασφάλιστης εργασίας και συνεχιζόμενη πτώση μισθών, είτε με ατομικές, είτε με επιχειρησιακές συμβάσεις

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, παρότι απορρέουν από λιγότερες, κατά 6.418 (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012) επιχειρήσεις, αποτυπώνουν τη διεύρυνηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, ως συνέπεια πολλών παραγόντων. Ωστόσο οι επιχειρήσεις που κάνουν προσλήψεις με συμβάσεις ή προχωρούν στη σύναψη συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής είναι μειωμένες κατά 10,96% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Ταυτοχρόνως αυξάνεται και η ανασφάλιστη εργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μικρότερο αριθμό εργαζομένων (17.189 έναντι 17.583 το 2012) στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν εμφανίζεται ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας 39,4%, αρκετά υψηλότερο από το αντίσοιχο ποσοστό 35,1% που είχε εντοπιστέι στους ελέγχους του 2012. Μάλιστα στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ο αριθμός των ανασφάλιστων αλλοδαπών έχει στην κυριολεξία απογειωθεί (τον Ιανουάριο ανήλθε στο 54,9% έναντι 33,7% το 2012) γεγονός το οποίο παραπέμπει σε μια σχεδόν ανεξέλεγκτη αγορά.

Αλλωστε, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία, η αύξηση των προσλήψεων κατά 7.79% το Α’ τρίμηνο του 2013 συμβάδισε με συνεχιζόμενη μείωση των μισθών με επιχειρησιακές ή με ατομικές συμβάσεις. Στις 110 επιχειρήσεις που απασχολούν 8.875 εργαζομένους και προχώρησαν σε επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο, το μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης άγγιξε το 14,69%. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 11.655 επιχειρήσεις με 33.187 εργαζόμενους προχώρησαν σε μεοσταθμικές μειώσεις 20.14% με ατομικές συμβάσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε μία μόνο επιχείρηση, στη Δυτική Μακεδονία, οι μισθοί μειώθηκαν έως και 40%.

Οι μειώσεις των μισθών και η πτώση του εργασιακού κόστους φαίνεται ότι επηρεάζουν τη σχετική μείωση, κατά 12%,των προσλήψεων με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας και την αύξηση, κατά 19,25% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης.

Μειώσεις παρατηρούνται και στις μεταβολές των συμβάσεων. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε άλλου είδους συμβάσεις κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του έτους 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, είναι μειωμένες κατά 23,81%, οσον αφορά στη μερική απασχόληση και κατά 40,1% όσον αφορά στην εκ περιτροπής. Ωστόσο αύξηση κατά 5,42% παρουσιάζουν οι μετατροπές σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Συνολικά κατα΄το Α’ τρίμηνο του έτους δεινεργήθηκαν έλεγχοι σε 5.309 επιχειρήσεις σε κλάδους όπου παρατηρείται μονίμως υψηλό ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας. Τα πρόστιμα που επεβλήθηκαν για την αδήλωτη εργασία προσεγγίζουν τα 4 εκ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των κυρώσεων αγγίζει τις 3.000 χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει δυνατότηα συγκρισης με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2012.

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.