Ημερίδα για την παρουσίαση Ηλεκτρικού Ερευνητικού Οχήματος στο Πολυτεχνείο

 
minibus Ημερίδα για την παρουσίαση Ηλεκτρικού Ερευνητικού Οχήματος στο Πολυτεχνείο

Ημερίδα για την παρουσίαση Ηλεκτρικού Ερευνητικού Οχήματος στο Πολυτεχνείο

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και Δοκιμαστική Λειτουργία Καινοτόμου Υβριδικού Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων» [έργο με κωδικό 09ΣΥΝ-51-988 και ακρωνύμιο ΥΒ.Ο.Μ.Ε.Ρ.]. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στα πλαίσια του έργου κατασκευάστηκε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς προσωπικού, με σύστημα ηλεκτρικής κίνησης σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου από τους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα έργου. Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν συμβατά μεταξύ τους υποσυστήματα για τον κινητήρα, τον έλεγχο και την τροφοδοσία του οχήματος. Τα υποσυστήματα συναρμολογήθηκαν σε υφιστάμενο αμάξωμα, ώστε να προκύψει ένα ασφαλές ηλεκτροκίνητο και καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα. Η παραχθείσα τεχνογνωσία καταγράφηκε και μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στη μετασκευή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά.

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων, Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τις εταιρείες ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., Miltech A.E., Tropical A.E. και OPUS A.E.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.electricbus.gr Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Συντονιστή του έργου Καθηγητή Α. Κλαδά (τηλ: 2107723765, email: kladasel@central.ntua.gr).

 
This entry was posted in EVENTS, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.