Παραίτηση ΛΑΓΗΕ από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ

 
64 lagie 330185 Παραίτηση ΛΑΓΗΕ από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ

Παραίτηση ΛΑΓΗΕ από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ

Παραιτήθηκε ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) από την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΑΔΜΗΕ, όπως ανακοίνωσε χθες ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Με την αίτηση, ο ΛΑΓΗΕ ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου του ΑΔΜΗΕ μέχρι του ποσού των 300 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση απαιτήσεων του λειτουργού, ο οποίος είχε καταθέσει τρεις αγωγές για την καταβολή συνολικού ποσού 500 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο και τους τόκους, που απορρέουν από τιμολόγια που παρέμεναν ανεξόφλητα ή εξοφλήθηκαν με καθυστέρηση από τον ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρει ο διαχειριστής στην ανακοίνωσή του, το μεγαλύτερο ποσό των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων προς τον ΛΑΓΗΕ έχει τακτοποιηθεί και εκκρεμούν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 55,4 εκατ. ευρώ.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από το «γαϊτανάκι» χρεών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η έλλειψη ρευστότητας της ΔΕΗ έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι πληρωμές στην χονδρική αγορά και να εμφανίζονται φαινόμενα όπως αυτά. Όπως διευκρινίζει ο ΑΔΜΗΕ στην ανακοίνωσή του, η εταιρεία αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και βάσει και της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ ενεργεί ως εντολοδόχος: Δεν είναι οφειλέτης των σχετικών ποσών και ως εκ τούτου δεν καταβάλει στους δικαιούχους ούτε καλύπτει εξ ιδίων τα ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται από τους υπόχρεους

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.