Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΑΠΕΝ σε απάντηση ΔΕΗ

 
15 spef 330χ200 Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΑΠΕΝ σε απάντηση ΔΕΗ

Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΑΠΕΝ σε απάντηση ΔΕΗ

Ο ΣΠΕΦ με επιστολή του προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) αναφέρεται στο αίτημα της ΔΕΗ για τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών για το ΕΤΜΕΑΡ και την απόδοση του.

Ολόκληρη η επιστολή ΣΠΕΦ:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γενικέ

Με έκπληξη περιήλθε στην αντίληψη μας η επιστολή Γρ. Δ. 901/29-4-15 του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία αιτείται να νομοθετηθεί η δυνατότητα να αποδίδει η ΔΕΗ το ΕΤΜΕΑΡ στον ΑΔΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ μόνον όταν δήθεν το έχει εισπράξει από τους καταναλωτές, επικαλούμενη ταμειακούς διαχωρισμούς που σε επίπεδο καταναλωτή ουδόλως υφίστανται.  Αναλυτικότερα:

  1. Τα ποσά του ΗΕΠ (Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού) που αφορούν περί τα 3 δις ευρώ ετησίως από τα 6 δις που είναι συνολικά η αγορά ηλεκτρισμού, εξοφλούνται από την ΔΕΗ προνομιακά απολύτως στην ώρα τους και μάλιστα ανά εβδομάδα.  Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά το μερίδιο της ΔΕΗ (δηλαδή ένεκα της δική της παραγωγής) υπερβαίνει το συντριπτικό ποσοστό του 60%.
  2. Οι καταναλωτές πληρώνουν/διακανονίζουν συμμέτρως όλα τα σκέλη του λογαριασμού τους και από πουθενά δεν προκύπτει το δήθεν φαινόμενο να έχουν εξοφληθεί επιλεκτικά μόνο τα ποσά του ΗΕΠ και να παραμένουν απλήρωτες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν εξίσου τον ηλεκτρισμό (Τέλος Συστήματος, Τέλος Δικτύου, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ).
  3. Από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυτές η επιστολή της ΔΕΗ στοχοποιεί μεροληπτικά μονομερώς το ΕΤΜΕΑΡ προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ ετησίως και δεν αναφέρει τίποτα για τα υπόλοιπα Τέλη ηλεκτρισμού (δηλαδή για Σύστημα, Δίκτυο και ΥΚΩ) συνολικού προϋπολογισμού περί τα 2 δις ευρώ, που αυτή την φορά αφορούν αποκλειστικά πόρους δικούς της ή των θυγατρικών της εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Άστοχα στην επιστολή του Προέδρου της ΔΕΗ μνημονεύονται τα 1,7 δις ευρώ σωρευτικά ανείσπρακτων λογαριασμών σε σχέση με το τιμολογηθέν ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2013-2014 συνολικού ύψους 1,57 δις.  Ανυπόστατα δηλαδή επιχειρείται νοητικά να συνδεθούν όλα τα ανείσπρακτα της ΔΕΗ με το ΕΤΜΕΑΡ, πράγμα αδύνατο, αφού σε όρους 2014 το ΕΤΜΕΑΡ αναλογεί μόλις στο 1/6 των τιμολογήσεων της (για παλαιότερα έτη/τζίρους είναι ακόμη χαμηλότερη η αναλογία).  Έτσι στα 1,7 δις ανείσπρακτων λογαριασμών ΔΕΗ, το ΕΤΜΕΑΡ αναλογεί κατά μέγιστο να είναι περί τα 350 εκατ.  ευρώ.
  5. Το ΕΤΜΕΑΡ όπως πολλάκις έχουμε επισημάνει και επιστημονικά τεκμηριώσει και σε πρόσφατα τεχνικά μας υπομνήματα προς το Υπουργείο σας,  είναι κόστος ρεύματος άρα και κόστος της Προμήθειας.  Το ήμισυ μάλιστα εξ’ αυτού είναι στρεβλά υπολογισμένο-υπερτιμημένο, δηλαδή δεν θα χρειαζόταν καν, αν η ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) δεν κανιβαλιζόταν ευθέως από τις ΑΠΕ (λόγω του merit order effect).  Η μόνη λύση για να τελειώσουμε οριστικά με τα προβλήματα αυτά και τις δυσφημιστικές για τις ΑΠΕ στρεβλώσεις ΟΤΣ-ΕΤΜΕΑΡ, είναι να ενσωματωθεί το ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος, οπότε τα δύο αυτά αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη επιτέλους να λειτουργήσουν εναλλακτικά και αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους εντός του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών προς όφελος και του καταναλωτή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καθίσταται προφανές πως δεν υφίσταται κανένας αληθινός λόγος για την προώθηση μεροληπτικών και ανυπόστατων διαχειριστικών ταμειακών διαχωρισμών μονομερώς μάλιστα υπέρ της δεσπόζουσας ΔΕΗ.  Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στο να καταστεί το ΕΤΜΕΑΡ «νόμιμο» ταμειακό μαξιλάρι της μονοπωλιακής ΔΕΗ και των θυγατρικών της οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία και καταστροφή όλες τις ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών και κατηγοριών (οικιακά – επαγγελματικά συστήματα) και μαζί τις δεκάδες χιλιάδες των μικρομεσαίων παραγωγών που έχουν επενδύσει σε αυτές.  Πέραν ίσως των μικρο-σκοπιμοτήτων που δυστυχώς υφίστανται εντός της δεσπόζουσας επιχείρησης για την δια νόμου ανάκτηση της μονοπωλιακής της θέσης στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω του αφανισμού και της καταστροφής των δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων παραγωγών ΑΠΕ, δεν δυνάμεθα ειλικρινώς να κατανοήσουμε τα ελατήρια της επίμαχης επιστολής της.

Σε αντιδιαστολή των ανωτέρω παρακαλούμε όπως άμεσα προωθήσετε κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών της Προμήθειας.  Ως πρώτο και γρήγορο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή με βάσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς θα μπορούσε το αναλογούν ΕΤΜΕΑΡ (δηλαδή ανά περίοδο κατανομής όπως συμβαίνει σήμερα) να συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τον Διαχειριστή, να χρεώνεται ταυτόχρονα στους Προμηθευτές για την ενέργεια που αντλούν (παράλληλα δηλαδή με τον ΗΕΠ όπως επίσης συμβαίνει σήμερα) και εν συνεχεία οι Προμηθευτές, κάνοντας τους δικούς τους επιχειρηματικούς υπολογισμούς, να διαρθρώνουν μία μοναδική χρέωση ενέργειας ανά KWh και ανά τύπο τιμολογίου όπως συμβαίνει (βιομηχανικό, εμπορικό, οικιακό τιμολόγιο κλπ) προς τον καταναλωτή, που θα περιλαμβάνει δηλαδή ενιαία το μίγμα κόστους για ΗΕΠ και ΑΠΕ.  Έτσι με την υφιστάμενη δομή που ισχύει σήμερα στην χονδρεμπορική αγορά η όποια υπερτίμηση του ΕΤΜΕΑΡ ένεκα της διείσδυσης των ΑΠΕ και της επίτασης του φαινομένου του meritordereffect θα αντισταθμίζεται εν των γενέσθαι άμεσα από την κατοπτρική υποχώρηση που προκαλείται στην ΟΤΣ, δίχως να οχλείται περαιτέρω ο καταναλωτής ή άδικα να δυσφημίζονται οι ΑΠΕ.

Καλό θα ήταν επίσης η ΔΕΗ να ενισχύσει περαιτέρω τον αγώνα του νέου Προέδρου της για αύξηση της εισπραξιμότητας των λογαριασμών της, εφοδιάζοντας τον άμεσα με όλα τα αναγκαία από την μηχανογράφηση στοιχεία για την πάταξη του φαινομένου (τύπου ATRINA και όχι μόνο) της αναίτιας αποφυγής εξόφλησης τους.  Θα προτείναμε μάλιστα να υπάρξει και δημοσιοποίηση λίστας κακοπληρωτών με τα ακριβή ποσά οφειλής ώστε να φανεί ποιοι, πόσοι και πόσο πραγματικά ευθύνονται για την κατάσταση της.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.