H Ομιλία του Προέδρου ΛΑΓΗΕ στην Γενική Συνέλευση του ΣΠΕΦ

 
proedros LAGHE H Ομιλία του Προέδρου ΛΑΓΗΕ στην Γενική Συνέλευση του ΣΠΕΦ

Ο Προέδρος ΛΑΓΗΕ ΑΕ κ. Αναστάσιος Γκαρής στη γενική συνέλευση του ΣΠΕΦ

Ολόκληρη η Ομιλία του Προέδρου ΛΑΓΗΕ ΑΕ κου Αναστάσιου Γκαρή στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΠΕΦ στην Καλαμάτα στις 11 Ιανουαρίου 2015

«Καλημέρα σας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς το ΔΣ του συλλόγου σας για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας την θέση του ΛΑΓΗΕ και να ανταλλάξουμε απόψεις πρωτίστως για την άμεση επαναφορά της ρευστότητας αλλά και την δίκαιη αποδοτικότητα των επενδύσεων ΑΠΕ.

Η παρούσα Διοίκηση του ΛΑΓΗΕ ανέλαβε ένα δύσκολο έργο και συγκεκριμένα να εκπληρώσει προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ υποχρεώσεις που της επέβαλε το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είχε προωθήσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ χωρίς να προβλέψει  επαρκείς πόρους/έσοδα, και να δημιουργήσει δικλείδες ασφαλείας, για την κάλυψη των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Πολιτεία προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία  ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού, που  επέφερε προβλήματα ρευστότητας στους παραγωγούς ΑΠΕ όπως όλοι μας γνωρίζουμε.

Παρά τις γενναίες προσπάθειες των συλλόγων ΑΠΕ, και επιτρέψτε μου να πω και του ΛΑΓΗΕ, μαζί και με τις διαδοχικές νομοθετικές και ρυθμιστικές επεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ αντιστοίχως, το πρόβλημα της ρευστότητας του Ειδικού Λογαριασμού  ενώ αρχικά διαφαινόταν ότι θα αποκαθίστατο, όχι μόνο συνεχίζεται να υπάρχει αλλά  προσφάτως άρχισε και πάλι να επιδεινώνεται, καθώς όλα τα τιμολόγια για την παραχθείσα και εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς ΑΠΕ κατά το μήνα Ιούλιο 2014 δεν έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί.

Σημειώνω ότι η άμεση μείωση (και σταδιακή εξάλειψη) των καθυστερήσεων στον χρόνο εξόφλησης των υποχρεώσεων του ΛΑΓΗΕ προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ στοχεύει στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά ΑΠΕ, και βασικά όλη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους θεσπίστηκε ο νόμος 4254/2014. Σε περίπτωση που δεν ομαλοποιηθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης όλης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας με αδιανόητες συνέπειες.

Οι περισσότεροι από τους Παραγωγούς ΑΠΕ που έκαναν επενδύσεις σε Φωτοβολταικά συστήματα, βλέποντας την τεράστια οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας, έδειξαν μεγάλη κατανόηση και αποδέχτηκαν,  επί της αρχής, το  ‘NewDeal’, θυσιάζοντας ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους από το 2013 και επίσης σχετικά ανάλογη μείωση των εγγυημένων τιμών πώλησης της ενέργειας που παρήγαγαν οι σταθμοί τους, παρόλο που αυτό οδήγησε σε μείωση της απόδοσης των επενδύσεων τους. Οι Παραγωγοί με αξιοπρέπεια αποδέχτηκαν αυτή την μείωση των αποδοχών τους με την σκέψη ότι θα αποκατασταθεί άμεσα η ρευστότητα των πληρωμών τους.

Πρέπει να τονίσω ότι ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει αλλά δεν θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση, ειδικότερα, του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ o ΛΑΓΗΕ, ως ο εκ του νόμου διαχειριστής του, εισπράττει τα ποσά που έχουν θεσμοθετηθεί ως έσοδα του εν λόγω Λογαριασμού και μεριμνά ώστε να αποδοθούν στους Παραγωγούς ΑΠΕ. Δηλαδή, ο Λειτουργός της Αγοράς δεν έχει οιαδήποτε αρμοδιότητα, ούτε αποφασιστική, ούτε γνωμοδοτική αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους των απόλυτα ρυθμιζόμενων από τον τυπικό και κανονιστικό νομοθέτη εισροών και εκροών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Επομένως, το έλλειμμα, το οφειλόμενο στην ασυμμετρία των ως άνω νομοθετικώς ή κανονιστικώς ρυθμιζόμενων εισροών και εκροών, ευρίσκεται έξω από τη σφαίρα των εννόμων δυνατοτήτων παρέμβασης από μέρους της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Υπό την ανωτέρω έννοια, ο ΛΑΓΗΕ διενεργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό συνθήκες οξείας κρίσης ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τις πληρωμές προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ. Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, εφαρμόζει μια ακέραια πολιτική με άκρως σοβαρότητα και επαγγελματισμό, για την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, παρά τα ακατανόητα εμπόδια και περιορισμούς που υφίσταται.

Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει τον ΛΑΓΗΕ ότι δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση της ρευστότητας του Ειδικού Λογαριασμού.  Πιο συγκεκριμένα, ο ΛΑΓΗΕ έχει επανειλημμένως με αποφασιστικότητα και θάρρος εκθέσει σε προσωπικές συναντήσεις της διοίκησης αλλά και εγγράφως με επιστολές της προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και τους θεσμικούς φορείς για τις εξελίξεις της αγοράς επισημαίνοντας τους κινδύνους από την καθυστέρηση πληρωμών στους παραγωγούς ΑΠΕ, ζητώντας την λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Επίσης, ο ΛΑΓΗΕ έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε βάρος των υπόχρεων για την απόδοση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού φορέων, διεκδικώντας τα οφειλόμενα.

Συνεχίζουμε να προτείνουμε στους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς πιθανές λύσεις για την μείωση των προβλημάτων που οδηγούν στην καθυστέρηση των πληρωμών, όπως η δυνατότητα απευθείας ενημέρωσης του ΛΑΓΗΕ από τις αρμόδιες Αρχές για την φορολογική ενημερότητα των Παραγωγών.

Στο ΛΑΓΗΕ προβαίνουμε με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκτέλεση του έργου μας, επιδιώκοντας την διασφάλιση της ισορροπίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γνωρίζοντας, όπως και εσείς, ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα δυσβάσταχτο φορτίο, να προασπίσουμε την ομαλότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας στις οποίες όλοι μας καλούμαστε να λειτουργήσουμε.

Πιστεύω ακράδαντα ότι για να επιβιώσουμε σαν χώρα τώρα αλλά και την επόμενη ημέρα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους συμπολίτες μας  που επενδύουν και ρισκάρουν στην Ελλάδα του σήμερα να επιβιώσουν και να προοδεύσουν.

Με τις πράξεις μας έχουμε αποδείξει ότι ο  ΛΑΓΗΕ δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον παρά αυτό του ΛΑΓΗΕ και τις υποχρεώσεις του προς τους Παραγωγούς. Η συνείδηση μας είναι καθαρή ότι έχουμε πράξει και συνεχίζουμε να πράττουμε τα μέγιστα για το δίκαιο των Παραγωγών όπως πράγματι έχουμε υποχρέωση.

Προσωπικά σαν επιστήμων, τεχνοκράτης και άνθρωπος της αγοράς με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία  ως ανώτατο στέλεχος σε δυο από τις καλύτερες και μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο με έδρα το Λονδίνο, εγγυώμαι ότι θα συνεχίσω, μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο ΛΑΓΗΕ, να αγωνίζομαι για την διευθέτηση των προβλημάτων πληρωμών των Παραγωγών ΑΠΕ αλλά επίσης και για την ομαλοποίηση της λειτουργίας  της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας.

Ο ΛΑΓΗΕ και οι Παραγωγοί ΑΠΕ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά συνοδοιπόροι στην επίλυση των θεμάτων που πλήττουν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, όπως έχετε και εσείς διαπιστώσει στις συναντήσεις που είχατε μαζί μου, όπου η πόρτα του γραφείου μου πάντα είναι ανοιχτή σε όλους εσάς για την επίλυση προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικών συζητήσεων.

Η νέα κυβέρνηση πρέπει να μας βρει ενωμένους, παλεύοντας μαζί πρωτίστως για την άμεση εξάλειψη των καθυστερήσεων των πληρωμών αλλά και για την εύρεση μιας βιώσιμης λύσης που θα εγγυάται την ρευστότητα του Λογαριασμού ΑΠΕ μαζί με μια δίκαια απόδοση των επενδύσεων ΑΠΕ.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ την θέση του ΛΑΓΗΕ μαζί σας, και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και να ακούσω τις συμβουλές για περεταίρω βελτίωση των υπηρεσιών του ΛΑΓΗΕ προς εσάς.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.