Επιστολή ΣΠΕΦ προς το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τις ρυθμίσεις ΕΤΜΕΑΡ για αυτοπαραγωγούς

 
15 spef 330χ200 Επιστολή ΣΠΕΦ προς  το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τις ρυθμίσεις ΕΤΜΕΑΡ για αυτοπαραγωγούς

Επιστολή ΣΠΕΦ προς το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τις ρυθμίσεις ΕΤΜΕΑΡ για αυτοπαραγωγούς

O ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς στο ΥΠΕΚΑ υπ’ όψη του Υπουργού κ. Ι. Μανιάτη, του Υφυπουργού κ.  Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη,  με θέμα: Ρυθμίσεις ΕΤΜΕΑΡ για αυτοπαραγωγούς.

Συγκεκριμένα: “Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τον Τύπο για την πρόθεση σας να τροποποιήσετε (με τροπολογία στο ν/σ για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου) την βάση υπολογισμού-καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ που μέχρι σήμερα ισχύει και αφορά το σύνολο της κατανάλωσης κάθε συνδεδεμένου στο δίκτυο καταναλωτή ηλεκτρική ενέργειας.

Με την τροπολογία σας λοιπόν αυτή οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την απορροφόμενη από το δίκτυο ενέργεια και όχι για το σύνολο της κατανάλωσης τους ως ισχύει μέχρι σήμερα.  Σε συνέχεια της αίφνης μεταβολής του τοπίου αυτού, γεννώνται τα κάτωθι εύλογα ερωτήματα-προβληματισμοί:

-       Έχει το Υπουργείο σας υπολογίσει το έλλειμμα στους πόρους ΕΤΜΕΑΡ που θα δημιουργηθεί από το νέο καθεστώς αν ισχύσει;  Αν ναι, για ποια διείσδυση εγκαταστάσεων net-metering έχουν γίνει οι υπολογισμοί και πόσο θα χρειαστεί να αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ στους υπόλοιπους μη-net metering καταναλωτές ώστε να μην προκύψουν ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ;  (Αν ισχύει η τροπολογία δηλαδή θα καλούνται ολοένα και λιγότεροι καταναλωτές να υποστηρίξουν δια μέσω του ΕΤΜΕΑΡ την χρηματοδότηση των εθνικών μας στόχων που αφορά σε υλοποιημένες επενδύσεις ΑΠΕ).

-       Παρατηρώντας παράλληλα την αύξηση της ισχύος των μονάδων net-metering αυτών έως τα 500 kW ανά εγκατάσταση (που θεσπίστηκε ως όριο με τροπολογία σας πριν λίγο καιρό) και εν τοις πράγμασι συνοδευτικά επιχειρείται με την Γνωμοδότηση υπ. αριθμ. 6/2014 της ΡΑΕ (δηλαδή να δικαιούται κάθε αιτούμενος net-metering το ήμισυ της τρέχουσας συμπεφωνημένης ισχύος κατανάλωσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ), εκτιμούμε πως κάθε υπολογισμός μπορεί να αποδειχθεί πρώιμος και ανεπαρκής.  Με άλλα λόγια όταν καταρτίζεται ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών μιας χώρας, η παραμικρή αστοχία πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των εν δυνάμει συμμετεχόντων που αυτή αφορά, μπορεί να οδηγήσει εν τέλει σε τεράστιες αστοχίες.  Κατά την γνώμη μας λοιπόν η Πολιτεία οφείλει, ιδιαίτερα μετά τις υπερβολές και αστοχίες του παρελθόντος στις ΑΠΕ, να είναι στο εξής ιδιαίτερα επιφυλακτική και να προχωρά μόνο με προσεκτικά βήματα και αφού κάθε φορά διαπιστώνει την πραγματικότητα των αποτελεσμάτων των δράσεων της.

-       Το net-metering ως προκύπτει νομοθετικά μέχρι σήμερα -κατά την αντίληψη μας τουλάχιστον- δεν είναι σαφές πως εντάσσεται καν στους εθνικούς στόχους διείσδυσης για τα Φωτοβολταϊκά.  Δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτές αφήνεται να επαυξήσουν de facto την εν λόγω διείσδυση, ακόμη και ανεξέλεγκτα -εκτιμούμε εμείς, αν κρίνουμε από τις παρελθούσες αστοχίες και υπερβολές που χαρακτήρισαν το πρόγραμμα των ανεξάρτητων παραγωγών από Φωτοβολταϊκά πριν λίγα χρόνια.  Βάζοντας λοιπόν με την επίμαχη τροπολογία το ΕΤΜΕΑΡ εκ νέου σε «περιπέτειες» θεωρούμε πως επιχειρείται να κινητροδοτηθεί πρόσθετα η αγορά του net-metering, με ενδεχόμενο όμως κόστος την ευστάθεια μιας άλλης αγοράς που μόλις τείνει να εξισορροπηθεί και να κλείσει τις «πληγές» της με μεγάλο μάλιστα κόστος των ίδιων των παραγωγών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως απαλειφθεί η επίμαχη τροπολογία από το υπό διαβούλευση ν/σ και όπως άμεσα ορισθεί συνάντηση μας μαζί σας, ώστε σε εύλογο χρονικό πλαίσιο να εξετασθούν ποσοτικά και τεχνοκρατικά όλες οι παράμετροι που υπεισέρχονται.  Είναι προφανές ότι τέτοιας μείζονος σημασίας οικονομικές αλλαγές που άπτονται τις οικονομικής ευστάθειας της ηλεκτροπαραγωγικής αγοράς των ΑΠΕ, δεν μπορούν να νομοθετούνται βεβιασμένα.”

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.