ΣΠΕΦ: Επέκταση συμβάσεων Φωτοβολταϊκών

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Επέκταση συμβάσεων Φωτοβολταϊκών

Επέκταση συμβάσεων Φωτοβολταϊκών

Ο ΣΠΕΦ με σημερινή επιστολή του προς τον ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ  επισημαίνει το θέμα της επέκτασης των συμβάσεων κατά 7 έτη σε έργα που λειτουργούν λιγότερο απο 12 χρόνια.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι

Σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΙΓ4 του ν. 4254/2014 οι σταθμοί ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΓ1 του νόμου αυτού (επανακαθορισμός τιμών τιμολόγησης λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ) και λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, δικαιούνται αυτοδίκαιης επέκτασης της σύμβασης πώλησης που διατηρούν με ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ κατά επτά (7) έτη.

Κατά την αντίληψη μας και επειδή όπως αναφέρθηκε η επέκταση αυτή δεν αφορά όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ, κρίνουμε σκόπιμη την αποστολή μονομερώς (σε εφαρμογή της εν λόγω διάταξης του ν. 4254) από πλευράς σας στους εν λόγω παραγωγούς πρόσθετου όρου επέκτασης στις υφιστάμενες συμβάσεις τους.  Έτσι θα καταστεί ευκολότερη, χρηστικότερη και ευκρινέστερη από τους παραγωγούς αλλά και από τους εμπλεκόμενους τρίτους (λ.χ. χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) η αξιοποίηση της αυτοδίκαιης αντιπαροχής αυτής.

Χρονικά εκτιμούμε ότι η ενέργεια σας αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μετά την ανάρτηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (Υποπαράγραφος ΙΓ2, 2β του ν. 4254) και της υποβολής των οριστικών στοιχείων από τους παραγωγούς σε αυτήν για την τελική κατάταξη τους στο καθεστώς ΧΕ ή ΜΕ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.