ΛΑΓΗΕ: Πληροφορίες για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών

 
64 lagie 330185 ΛΑΓΗΕ: Πληροφορίες για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών

Πληροφορίες για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών

Ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει ότι από τις 12 Μαϊου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ, σε πιλοτική λειτουργία και για τους εγγεγραμμένους χρήστες στο AΠE PORTAL, πληροφορίες  σχετικά με τα τελευταία καταχωρημένα στοιχεία για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και τις τυχόν βεβαιώσεις οφειλής που αφορούν κάθε χρήστη. Στα στοιχεία αυτά έχει πρόσβαση μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Θα πρέπει να παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την καταχώρηση των ενημεροτήτων.

Σας υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανακοίνωση για την αποστολή των αποδεικτικών ενημερότητας.

Η ως άνω εφαρμογή τίθεται προς διευκόλυνση των συναλλαγών και με κάθε επιφύλαξη ως προς την επικαιροποίηση και την ορθότητα των αναρτημένων δεδομένων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.