Αναρτήθηκαν τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου έτους 2013

 
64 lagie 330185 Αναρτήθηκαν τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου έτους 2013

Αναρτήθηκαν τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου έτους 2013

Έχουν αναρτηθεί σήμερα 11.4.2014:

  1. Τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου του έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του Ν.4254/2014 (τα ονόματα των αρχείων αυτών καταλήγουν σε _P) στον κατάλογο του μηνός Μαρτίου 2014.
  2. Τα διορθωτικά ενημερωτικά σημειώματα για την αναδρομική αύξηση της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από 1 Ιανουαρίου 2013, για τους σταθμούς που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Ι4 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013.
  3. Επίσης τα διορθωτικά ενημερωτικά σημειώματα για τους σταθμούς που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4123/2013, της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι5 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4203/2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκαιρη διεκπεραίωση των πιστωτικών τιμολογίων που θα εκδοθούν με βάση τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα, παρακαλούμε κατά την αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου να αναγράφεται στο φάκελο η ένδειξη «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.