Μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και μη έκδοση αποδείξεων

 
8 calc fot 330x248 300x225 Μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και μη έκδοση αποδείξεων

Μείωση των προστίμων για φορολογικές εκρεμμότητες

Με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση αλλάζει ριζικά τα πρόστιμα και το σύστημα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ενώ αυξάνει το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Μείωση των προστίμων για μή απόδοση ΦΠΑ:
1. μείωση στα 400 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας).

2. μείωση στα 800 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Η εναλλακτική πρόταση που εξετάζεται προβλέπει τη μείωση του συγκεκριμένου προστίμου στα 500 ευρώ.

Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται συζητείται πλαφόν στο ύψος του προστίμου που θα οριστεί στις 30.000 ευρώ.

Αλλαγές στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ με αποσύνδεση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης από την καταβολή του φόρου:
1. Η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης και για την εξόφλησή του στις τράπεζες ή τα ΕΛ.Τ.Α. θα εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής». Η υποβολή θα μπορεί να γίνει χωρίς την πληρωμή των 10 ευρώ.

2. Διατηρείται το σύστημα εξόφλησης του ΦΠΑ σε δύο δόσεις. Το 50% του οφειλόμενου ΦΠΑ πρέπει να εξωφλείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης, ενώ το υπόλοιπο 50% μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%.

Αναπροσαρμογή στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών:
1. απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων όλων των αγροτών

2.υποχρέωση υποβολής μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης μια φορά το χρόνο

3. απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρόνια, μείωση στο 27,5% της προκαταβολής φόρου για το 2015).

Νέες ρυθμίσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο:
1. Αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Δεν θα γίνονται κατασχέσεις για οφειλές έως 500 ευρώ.

2. Συμψηφισμό απαιτήσεων των πολιτών από όλο το δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.