Σύσκεψη του Υπουργού ΠΕΚΑ με στελέχη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος

 
53 ypeka 330x170 Σύσκεψη του Υπουργού ΠΕΚΑ με στελέχη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος

Σύσκεψη του Υπουργού ΠΕΚΑ με στελέχη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος

Σύσκεψη με θέμα τις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014 πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, με στελέχη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau – ΕΕΒ). Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμα ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Κώστας Τριάντης, στελέχη του Υπουργείου, και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που είναι μέλη του ΕΕΒ, Ecocity, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ανέφερε ότι η χώρα μας προσβλέπει σε μια Ελληνική Προεδρία που θα προωθήσει τις βασικές προτεραιότητές της προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, με ρεαλιστικό και υπεύθυνο τρόπο, αξιοποιώντας το δυναμικό και την εμπειρία που υπάρχει. Σε αυτές τις προτεραιότητες σε γενικό επίπεδο είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η διαφύλαξη της κοινωνικής διάστασης, του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, αλλά και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αλιεία, ο χωροταξικός σχεδιασμός του θαλάσσιου χώρου, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στο περιβάλλον και τα ύδατα. Όπως είπε ο Γιάννης Μανιάτης, στόχος είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές με στόχο την επίτευξη μιας ισόρροπης, αρμονικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ανέφερε ότι είναι ευτυχής συγκυρία πως μετά την Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ η Ιταλία, γεγονός που επιτρέπει την ανάληψη κοινών πρωτουβουλιών που μπορούν έχουν συνέχεια και σημαντικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά στη συνεργασία των ΜΚΟ και του ΕΕΒ από την Ελληνική (και την Ιταλική) Προεδρία ο Υπουργός ΠΕΚΑ ανέφερε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει συζήτηση για τη μετάβαση από το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης σε μια συνεργασία που θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να φτάσουμε σε μια οικονομία που σέβεται τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, με τη συμμετοχή όλων. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία με τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος και τις ΜΚΟ που είναι μέλη του θα συνεχιστεί, ώστε να τεθούν οι βάσεις αυτής της συνεργασίας που θα μπορέσουν να συμβάλουν σε μια επιτυχημένη Ελληνική Προεδρία.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.