Έργα ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ΟΤΑ

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Έργα ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ΟΤΑ

Έργα ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ΟΤΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη τριών έργων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.111.843,67 ευρώ και 221 συνολικά θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δικαιούχος

Ποσό

Έργο

Δήμος Λαρισαίων

4.827.341,73 ευρώ

Βιοκλιματική Ανάπλαση Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Λάρισας
Δήμος Σερρών

4.310.968,90 ευρώ

Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

3.025.839,67 ευρώ

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου (Οδός Φ.Φλώρου – Πάρκο Κατσαντώνη) Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου
Σύνολο

12.111.843,67ευρώ

 

Τα αναμενόμενα οφέλη των παραπάνω έργων είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς βελτιώνουν αισθητά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των περίοικων, αλλά και όλων των κατοίκων των ανωτέρω Δήμων και των επισκεπτών τους. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται:

·        Βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών

·        Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο

·        Αύξηση χώρων πρασίνου

·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

·        221 νέες θέσεις εργασίας

Με τη δημιουργία αυτών των πρότυπων βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων οι περιοχές θα καταστούν προνομιούχες και ελκυστικές, ενισχύοντας την εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα στους περιμετρικούς δρόμους, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, από τις οποίες θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Επισημαίνεται ότι, όλα τα προτεινόμενα έργα δίνουν βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά, ώστε να κινούνται με άνεση και ασφάλεια στους προτεινόμενους υπαίθριους χώρους.

Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έναρξης των έργων εντός του 2013.

Εξάλλου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη τεσσάρων (4) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.363.767,25 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:

Δήμος

Ποσό

Έργο

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου

381.000 ευρώ

Δράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Δήμος Λαμιέων

596.135,60 ευρώ

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών υποδομών – εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων
Δήμος Ν. Κυνουρίας

191.631,65 ευρώ

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου (Δημαρχείο) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας

195.000 ευρώ

Παρεμβάσεις στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας
Σύνολο

1.363.767,25 ευρώ

Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:

·        Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας.

·        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

·        Νέες θέσεις εργασίας.

Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων έως το τέλος του 2015.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.