Εξώδικα ΛΑΓΗΕ σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ

 
64 lagie 330185 Εξώδικα ΛΑΓΗΕ σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Εξώδικα ΛΑΓΗΕ σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Συνυπεύθυνους για τα ελλείμματα του θεωρεί ο ΛΑΓΗΕ όχι μόνον τη ΔΕΗ, αλλά και τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά και των τριών, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα του. Χθες στάλθηκε εξώδικο προς τη ΔΕΗ για τη λογική συμψηφισμού που εφαρμόζει, σήμερα θα σταλεί αντίστοιχο εξώδικο στο ΔΕΔΔΗΕ για την καθυστέρηση της απόδοσης εσόδων από το μη διασυνδεδεμένο σύστημα που προορίζονται για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και αύριο θα ακολουθήσει εξώδικο και προς τον ΑΔΜΗΕ για την καθυστέρηση της απόδοσης του ΕΤΜΕΑΡ και των εσόδων από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energia.gr στο εξώδικο τίθεται προθεσμία μίας εβδομάδας για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται σαφές ότι ο Λειτουργός της Αγοράς θα κινηθεί δικαστικά κατά και των τριών.

Τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ προέρχονται, καταρχήν, από τα «φέσια» που άφησαν στο Λογαριασμό του ΗΕΠ οι Energa και Hellas Power και ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό καλούνται να καλύψουν η ΔΕΗ και οι ιδιώτες παραγωγοί στο μέτρο που τους αναλογούν και το οποίο θα τους επιστραφεί όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις τακτοποίησης που έχει σε εξέλιξη για το θέμα αυτό ο ΛΑΓΗΕ. Η ΔΕΗ κατά το 75%, ποσοστό που έχει ως παραγωγός και οι ιδιώτες παραγωγοί το υπόλοιπο 25%. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση της κάλυψης αυτού του ποσού ο ΛΑΓΗΕ καθόρισε μηνιαίες δόσεις 13 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ.

Το μεγάλο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, όμως, είναι στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, τον οποίο καθορίσθηκε να διαχειρίζεται αποκλειστικά για την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το έλλειμμα αυτό φθάνει σήμερα περί τα 600 εκατ. ευρώ, με συνέπεια οι παραγωγοί ΑΠΕ να πληρώνονται με καθυστέρηση που φθάνει τουλάχιστον τους έξι μήνες. Τα έσοδα του Λογαριασμού αυτού προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττει η ΔΕΗ και οι άλλοι προμηθευτές μέσω των λογαριασμών τους και στη συνέχεια αποδίδεται στον ΑΔΜΗΕ. Ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να τονκαταβάλει στο ΛΑΓΗΕ. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ εισπράττει έσοδα από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και τα οποία οφείλει να αποδίδει στο ΛΑΓΗΕ για την κάλυψη του Ειδικού Λογαριασμού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, από την άλλη, είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη από τη ΔΕΗ, ως μοναδικό προμηθευτή του μη διασυνδεδεμένου συστήματος, εσόδων για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα νησιά και η οποία παράγεται από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Τα χρήματα αυτά προορίζονται επίσης για τον Ειδικό Λογαριασμό και πρέπει να αποδίδονται από το ΔΕΔΔΗΕ στο ΛΑΓΗΕ.

Η ΔΕΗ, που αντιμετωπίζει πράγματι σοβαρό πρόβλημα με την είσπραξη των λογαριασμών της, κατά παράβαση των υφισταμένων ρυθμιστικών αποφάσεων, έχει επιλέξει να λύσει το πρόβλημα της ρευστότητας της με το συμψηφισμό των υποχρεώσεων της προς το ΛΑΓΗΕ, ενώ αρνείται να καταβάλει τη συμμετοχή της για την κάλυψη της «τρύπας» που προήλθε από τις Energa και Hellas Power. Έτσι, όμως, δημιουργείται ένα απίστευτο ντόμινο χρεών, που ακουμπά και τη ΔΕΠΑ, με συνέπεια το Σύστημα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με μπλακ άουτ.

Τι κάνει η ΔΕΗ; Στις συναλλαγές της ημερήσιας αγοράς πουλά ενέργεια ως παραγωγός (75%) και αγοράζει ως προμηθευτής (98%). Για τη διαφορά του 23% έχει υποχρέωση να καταβάλει τις ανάλογες χρηματοροές στο ΛΑΓΗΕ.

Από την άλλη πλευρά, έχει συνάψει συμβόλαια για την παραγωγή από φωτοβολταϊκά στις στέγες. Κάθε τέσσερις μήνες γίνεται συμψηφισμός πληρωμής μεταξύ προμηθευτή (ιδιοκτήτης οικιακού φωτοβολταϊκού) και πελάτη (ΔΕΗ) για την ενέργεια που διοχετεύεται στο Σύστημα. Αντί λοιπόν να περιμένει να πληρωθεί η ΔΕΗ για την ενέργεια αυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, συμψηφίζει τις χρηματοροές που οφείλει από τη συμμετοχή της στην Ημερήσια Αγορά με τα ποσά που κατέβαλε για την παραγωγή από φωτοβολταϊκά στις στέγες που διοχετεύει στο δίκτυο, χωρίς επιπλέον να καταβάλει και τη μηνιαία δόση για την κάλυψη του ελλείμματος από τα «φέσια» των Energa και Hellas Power.

Πηγή:energia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.