Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας

 
agrotemaxia Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας

Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας

Οι κατοικίες θα φορολογηθούν κατ΄ελάιχστον με 4 ευρώ το τ.μ. ενώ για πρώτη φορά περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλης οικοπέδων, αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων θα κληθούν να καταβάλλουν φόρο από 1,5 ως και 236 ευρώ(!) το στρέμμα. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΑ) είναι:

1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ’ αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

2. Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτόν απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με τον φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.

3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτόν απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Υποκείμενο

Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα ανεξάρτητα από ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα, δηλαδή:

 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο με επαχθή ή άλλη αιτία από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας δικαστικής απόφασης αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητο ή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως.
 • Ο υπερθεματιστής από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
 • Ο εκ διαθήκης κληρονόμος κατά το ποσοστό του, εφόσον αυτή έχει δημοσιευθεί.
 • Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος κατά το ποσοστό του, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου.

Υποκείμενο φόρου είναι ακόμη:

 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε διαμερίσματα – κατοικίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας χωρίς οριστικά παραχωρητήρια ή με παραχωρητήρια από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • Ο εκτελεστής διαθήκης για τα κληρονομιαία ακίνητα.
 • Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.
 • Ο εργολάβος για ακίνητο το οποίο συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί και δεν έχει μεταβιβασθεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.
 • Ο σύνδικος της πτώχευσης.

Επιμερισμός φόρου

Ο πλήρης κύριος υποχρεούται σε ολόκληρη την καταβολή του φόρου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη πλήρους κυριότητας ο φόρος επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και των εχόντων την επικαρπία ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία εξομοιώνονται με την επικαρπία για τον σκοπό του παρόντος νόμου.

Ειδικότερα ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:

α) Εφόσον ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:

 • Στα 8/10 αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 7/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 6/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 5/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 4/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 3/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 2/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
 • Στο 1/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

Εφόσον ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Η περιπέτεια του Ε9 συνεχίζεται
Στον δεύτερο γύρο φοροταλαιπωρίας βρίσκεται η χώρα με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, γνωστού ως περιουσιολογίου.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε μια εβδομάδα παράταση ως την ερχόμενη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου για τη συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα 1 με τα στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) της δήλωσης ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) για το 2013.Παράλληλα και ως τις 14 Οκτωβρίου όλοι οι Ελληνες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων αγροτεμαχίων, τον δεύτερο πίνακα του εντύπου Ε9 καθώς με βάση αυτή τη δήλωση θα υπολογιστεί και θα επιβληθεί ο νέος φόρος. Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με την προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε τα εξής:

 • Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής  της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του Πίνακα 1 (Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου) στο έντυπο Ε9, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ, όπου δηλώνονται όλες οι μεταβολές ακινήτων του 2013, έρχεται η ώρα υποβολής των δηλώσεων για τα αγροτεμάχια.Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις και αν το φυσικό πρόσωπο είναι κύριος αγροτεμαχίων, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων πρέπει να συμπληρώσει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες στα ακίνητα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων), που ίσως ζητηθούν κατά τη διαδικασία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της.

Η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στον πρώτο γύρο υποβολής με τη συμπλήρωση του Πίνακα 1.

Ο Πίνακας 2  

Επικαιροποιήσεις ακινήτων έτους 2013 που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να πραγματοποιήσει στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) πραγματοποιούνται ως τις 14 Οκτωβρίου και ώρα 23.59.59.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία των αγροτεμαχίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούνται ως και την ίδια ημερομηνία  με την υποβολή νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Πηγή:tovima.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.