Όμιλος Μυτιληναίος: Στάση αναμονής για τη λιανική ηλεκτρισμού

 
metka 300x158 Όμιλος Μυτιληναίος: Στάση αναμονής για τη λιανική ηλεκτρισμού

ΜΕΤΚΑ, Μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Εν αναμονή των γενικότερων εξελίξεων και αλλαγών στην αγορά του ηλεκτρισμού που θα καθορίσουν το νέο πλαίσιο της αγοράς και στο κομμάτι της λιανικής, βρίσκεται ο όμιλος Μυτιληναίος. Άλλωστε ο βραχίονας του ομίλου που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρισμό, η θυγατρική εταιρεία Protergia θεωρεί ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς και προσβλέπει σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν την επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση εναλλακτικών προμηθευτών, με καθετοποιημένο ωστόσο portfolio, που θα μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τη ΔΕΗ. 

Γεγονός πάντως είναι ότι κυοφορούνται εξελίξεις και πιθανόν μέσα στο καλοκαίρι να δρομολογηθούν αλλαγές στην αγορά που θα καταστήσουν εφικτό το ουσιαστικό άνοιγμα της λιανικής στον ηλεκτρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Protergia κατέθεσε αίτηση για χορήγηση δεύτερης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 500MW. Θυμίζουμε ότι η Protergia έχει από το 2010 άδεια προμήθειας 310 MW με ισχύ μέχρι το 2026.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφέρει: 
“Η εταιρεία με την επωνυμία «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργεριας» και διακριτικό τίτλο «Protergia Άγιος Νικόλαος Power ΑΕ», που εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου 15125, Αρτέμιδος 8, υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-171780/23-05-2013) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.20012) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Η «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Προμήθειας συνολικής ισχύος 500 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμός Αδειών. 

Τυχόν ενστάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβληθούν στη Ρ.Α.Ε εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 11/06/2013)”.

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.