Συμμετοχή του ΙΕΝΕ στην Δημόσια Διαβούλευση για το Νέο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ

 
16 iene news 330x280 Συμμετοχή του ΙΕΝΕ στην Δημόσια Διαβούλευση για το Νέο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ

Oι Παρατηρήσεις του ΙΕΝΕ στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ

Το ΙΕΝΕ υπέβαλε σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ για το νέο νομοσχέδιο με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». Όπως επισημαίνει το ΙΕΝΕ στο κείμενο των παρατηρήσεων που υπέβαλε, η προθεσμία συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση – από τις 13:00 της 16 Απριλίου ως τις 15:00 της 19 Απριλίου – υπήρξε αδικαιολόγητα σύντομη, προκαλώντας απορίες ως προς την σκοπιμότητά της.

Oι Παρατηρήσεις του ΙΕΝΕ στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», για διαβούλευση:

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ με τα αναμενόμενα οφέλη δεν μπορεί να γίνει μέσα από αυτή την πανσπερμία αναποτελεσματικών νόμων και αποφάσεων και με παραπομπές σε άρθρα και παραγράφους άλλων αδόκιμων νόμων ακολουθώντας την ίδια αποτυχημένη πρακτική.

Το ΙΕΝΕ έχει προτείνει επανειλημμένα τις ενδεδειγμένες λύσεις χρησιμοποιώντας την καλύτερη Ευρωπαϊκή πρακτική, για ένα αυτοτελές, απλό αλλά ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο για κάθε μορφή ΑΠΕ, που οδηγεί στο μέλλον. Το προταθέν Σχέδιο Νόμου για διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια των υπουργικών αποφάσεων της 10ης Αυγούστου 2012 που αντί να επιλύσουν το θέμα, ενίσχυσαν την εμπορία των αδειών και επιτάχυναν τον ρυθμό των φωτοβολταϊκών εφαρμογών και της διόγκωσης του ελλείμματος.

Ακολούθησε τον Νοέμβριο ο νόμος για την επιβολή των έκτακτων ειδικών εισφορών αλληλεγγύης χωρίς να επηρεασθεί ο υψηλός ρυθμός των εφαρμογών, ενώ τον ∆εκέμβριο 2012 δόθηκε για διαβούλευση ένα Σχέδιο Νόμου για τις ΑΠΕ.

Έτσι, με αυτές τις αποσπασματικές και ατελείς λύσεις επιδιώκεται καθυστερημένα η αντιμετώπιση των λαθών του παρελθόντος και παραβλέπεται η ουσία που είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ σε μια βιώσιμη αγορά μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Αντ’ αυτού επιβάλλεται ένα θεσμικό πλαίσιο με πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία που επεμβαίνει ασφυκτικά μακράν των κανόνων της αγοράς επιβαρύνοντας τις επενδύσεις και το κόστος των εφαρμογών με αποτέλεσμα να μην ωφελείται η οικονομία και οι καταναλωτές από το ανταγωνιστικό κόστος που έχουν σήμερα οι ΑΠΕ.

∆υστυχώς , το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ακολουθεί τις παλιές αποτυχημένες συνταγές, εισάγοντας και την προκρούστεια πολιτική επιβολής ειδικών εισφορών, χωρίς να στοχεύει στην σωστή ανάπτυξη των ΑΠΕ και στα οφέλη της οικονομίας μακροπρόθεσμα, ενώ δεν οδηγεί στην άμεση αντιμετώπιση του διογκούμενου ελλείμματος.

Έτσι το προτεινόμενο Ν/Σ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανάσχεση της αγοράς ΑΠΕ χωρίς να επιφέρει ουδεμία εξυγίανση ενώ υπονομεύει καίρια όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον έχει εναπομείνει. Φαίνεται όμως ότι και η διαβούλευση θεωρείται μια τυπική διαδικασία υποβαθμίζοντας την συμβολή της αφού δόθηκαν μόνο τρεις ημέρες για αυτή την διαδικασία.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.