Μικρότερες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ;

 
24 geld fot 330x248 Μικρότερες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ;

Τιμολόγια ΔΕΗ

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, φέτος η φετινή αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος θα γίνει σε τρεις δόσεις, 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουλίου. Η πρώτη δόση βρίσκεται σε ισχύ, ενώ σε τρεις εβδομάδες αναμένεται να έρθει η δεύτερη δόση, το ύψος της οποίας έχει προκαθοριστεί. Ποιο θα είναι αυτό;

Σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση, η συνολική αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ είχε οριστεί στο 16,5% (το μέσο επιτρεπόμενο έσοδο της ΔΕΗ σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ καθορίστηκε στα 4,2 δις ευρώ και περιορίστηκε στα 4 δις ευρώ από το ΥΠΕΚΑ). Από τη συνολική αύξηση του 16,5% έχει ήδη περάσει στα τιμολόγια της λιανικής αύξηση 8% που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου. Δηλαδή απομένουν δύο αναπροσαρμογές στο κόστος ρεύματος με συνολικό ύψος 8,5% (περίπου 4 έως 4,5% η κάθε δόση).

Ωστόσο πληροφορίες θέλουν το ΥΠΕΚΑ να έχει ζητήσει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να υπολογίσει εκ νέου τα κοστολόγια της ΔΕΗ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες και εάν υπάρχουν περιθώρια για να μειωθεί ή ακόμη και να εξαλειφθεί κάποια από τις δύο αυξήσεις. Πως θα γίνει αυτό;

Το ΥΠΕΚΑ και η ΡΑΕ έχουν παρατηρήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού: το κόστος αγοράς δικαιωμάτων ρύπων έχει πέσει στο μισό από όσο ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο και το κόστος αγοράς ενέργειας από τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού επίσης βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Ρύποι 
H αύξηση του Ιανουαρίου περιλάμβανε και το κόστος που επωμίζεται η ΔΕΗ από το νέο σύστημα εμπορίας ρύπων που ισχύει στην ΕΕ σύμφωνα με το οποίο οι ηλεκτροπαραγωγοί αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής για το σύνολο της ρύπανσης CO2 που προκαλούν καθώς έχουν καταργηθεί οι δωρεάν κατανομές. Έτσι από το συνολικό 8% αύξηση το Γενάρη, περίπου το 5% ή αλλιώς 270 εκατ. ευρώ αποτελούσαν το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων που μετακυλύει η ΔΕΗ στους καταναλωτές. Ωστόσο ο υπολογισμός των 270 εκατ. ευρώ έγινε με βάση τις τιμές των ρύπων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 δηλαδή στα 7 ευρώ ο τόνος, όταν στην πράξη η τιμή των δικαιωμάτων έχει χάσει περίπου το 40% της αξίας της και διαπραγματεύεται στα 4 ευρώ ο τόνος. Άρα τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και η ΡΑΕ θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μείωση του κοστολογίου της ΔΕΗ και άρα των τελικών τιμολογίων καταναλωτή από τους ρύπους.

Χονδρεμπορική αγορά
Το τελευταίο διάστημα στη χονδρεμπορική αγορά παρατηρείται υπερεπάρκεια ρεύματος που οφείλεται στη χαμηλή ζήτηση αλλά και στην υπερπροσφορά ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά) με αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός αγοράς θερμικά εργοστάσια (λιγνίτες και μονάδες φυσικού αερίου). Αν και το φαινόμενο συνιστά στρέβλωση της αγοράς, έχει εντούτοις ως αποτέλεσμα να έχει πέσει σημαντικά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, δηλαδή η Οριακή Τιμή του Συστήματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα κόστη της ΔΕΗ για αγορές ενέργειας. Και σε αυτό το κομμάτι δηλαδή υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μείωση του κοστολογίου της εταιρείας με θετική επίπτωση στα τελικά τιμολόγια.

Γνωμοδότηση
Η γνωμοδότηση που έχει ζητήσει το ΥΠΕΚΑ από τη ΡΑΕ αναμένεται να προσδιορίσει επακριβώς το ύψος της ωφέλειας που έχει προκύψει για τη ΔΕΗ από την αλλαγή των δεδομένων, ώστε και να αναπροσαρμοστεί το ύψος των αυξήσεων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αμέσως επόμενες εβδομάδες και οι όποιες αλλαγές θα περάσουν στα τιμολόγια πριν το Πάσχα.

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.