ΑΔΜΗΕ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο “Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση του Data Center του ΑΔΜΗΕ”

 
54 admie 620x230 300x108 ΑΔΜΗΕ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση του Data Center του ΑΔΜΗΕ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ

O Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω N E I
Την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού     €1.300.000.

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»,

Τα Εμπορικά και Τεχνικά Τεύχη του Σχεδίου της Διακήρυξης με αριθμό ΔΑΠΜ-41308 αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά, ως εξής :

datacenter@admie.gr
Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα :  
210-5192212, κ. Γεώργιος Σιδηράς
210-5192639,  κ. Παναγιώτης Καραΐσκος

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.