ΑΔΜΗΕ:Διαβούλευση για το έργο Σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

54 admie 620x230 300x108 ΑΔΜΗΕ:Διαβούλευση για το έργο Σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ

Παράταση διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο Σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι 30.04.2013

 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω N E I

 Την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο της Σύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού € 240.000.000.

Τα Εμπορικά και Τεχνικά Τεύχη του Σχεδίου της Διακήρυξης με αριθμό ΔΑΠΜ-41303 αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά, ως εξής :

  http://www.admie.gr > Δημοσιεύσεις > Διαβουλεύσεις > Τρέχουσες Διαβουλεύσεις

Τα προς διαβούλευση τεύχη διανέµονται επίσης σε ηλεκτρονική µορφή από τα γραφεία του Α∆ΜΗΕ (∆υρραχίου 89 & Κηφισού, γραφ. 408-409), αφού προηγηθεί τηλεφωνικά σχετικό αίτηµα στα τηλέφωνα 210-5192639 (κ. Π. Καραΐσκος) & 210-5192389 (κ. Μ. Παρασκευάς).

Ο ΑΔΜΗΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Οίκους να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και απόψεις επί των τευχών της Διακήρυξης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 19η Απριλίου 2013 (Νέα ημερομηνία 30.04.2013).

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις απόψεις τους, είναι : cyclades@admie.gr

 Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα :
210-5192330, κα Δέσποινα Μεσίτου
210-5192639, κ. Παναγιώτης Καραΐσκος

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.