150 εκατ. ευρώ δάνεια ως σήμερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 
5 euro fot sunblog 330x248 150 εκατ. ευρώ δάνεια ως σήμερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Δάνεια για μικρομεσαίους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

Yπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί ως σήμερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ελληνικές τράπεζες με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης – Υποδομών.

Τα σχετικά κονδύλια έχουν διατεθεί μέσω του προγράμματος παροχής δανείων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση του δημοσίου. Δύο από τις τρεις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ΕΤΕπ, η Alpha Bank και η Παγκρήτια έχουν εκταμιεύσει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 149, 9 εκατ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία που έχουν κοινοποιήσει στην ΕΤΕπ.

Η τρίτη τράπεζα, η Εθνική δεν έχει ακόμα γνωστοποιήσει τα σχετικά στοιχεία. Το πρόγραμμα, που συμφώνησε η κυβέρνηση με την ΕΤΕπ τον Νοέμβριο 2012, αφορά στη χορήγηση συνολικού ποσού 440 εκατ. ευρώ. Η Εθνική, η Αlpha και η Παγκρήτια, έχουν υπογράψει με την ΕΤΕπ για κεφάλαια ύψους 250, 140 και 50 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Από τα 440 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕπ έχει εκταμιεύσει προς τις τρεις τράπεζες 212, 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ προς την Εθνική, τα 140 εκατ. ευρώ στην Alpha και τα 12,5 εκατ. ευρώ προς την Παγκρήτια.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η μεταποίηση έχει απορροφήσει το 32% των δανείων, η ενέργεια το 13%, ο τουρισμός το 10%, το εμπόριο το 24%, οι κατασκευές το 6%, η πληροφορική το 3%, η εξορυκτική βιομηχανία το 2%, η γεωργία το 2% και οι μεταφορές το 2%.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.