Νέο αυστηρό σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ από τον Μάϊο

 
8 calc fot 330x248 Νέο αυστηρό σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ από τον Μάϊο

Ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπαίνει καν στον κόπο να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ

Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται  ένα νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ, με σκοπό όλοι οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες να αναγκάζονται να υποβάλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στην ώρα τους και έτσι να σταματήσει η κατακράτηση του φόρου από το δημόσιο αλλά και να εξαφανιστεί το εκτεταμμένο φαινόμενο συσσωρευμένων από χρόνια χρεών ΦΠΑ. Καθυστερήσεις στην απόδοση του ΦΠΑ θα οδηγούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν κατασχέσεις καταθέσεων και απαιτήσεων στα χέρια τρίτων.

Το σχέδιο που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο προβλέπει:

1. Υποχρεωτική υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 20 του μήνα (κάθε μήνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και κάθε τρίμηνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του ελεύθερους επαγγελματίες).

2. Κατάργηση της δυνατότητας καταβολής του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις που ισχύει σήμερα (40% με την υποβολή της δήλωσης και το υπόλοιπο ποσό σε δύο μηνιαίες δόσεις, με μηνιαία προσαύξηση 2%).

3. Απόδοση του συνολικού ποσού του ΦΠΑ μέχρι το τέλος του μήνα. Με την υποβολή της δήλωσης, θα βεβαιώνεται ο φόρος και οι υπόχρεοι θα καταβάλλουν όποιο ποσό επιθυμούν με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ. Όμως θα είναι υποχρεωμένοι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ, χωρίς τις δόσεις.

4. Όσοι δεν εξοφλήσουν το φόρο εμπρόθεσμα η δήλωση θα θεωρείται εκπρόθεσμη και η οφειλή αυτομάτως θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Τότε θα επιστρατεύονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν κατασχέσεις καταθέσεων και απαιτήσεων στα χέρια τρίτων.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα «τρέχει» προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Με την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οι επιτηδευματίες θα πληρώνουν το ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις εφάπαξ.

6. Όσοι εντοπιστούν από τον προσωρινό έλεγχο να μην έχουν υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ τότε θα βεβαιώνεται ο φόρος με προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην περίπτωση αυτή οι επιτηδευματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξόφλησης του ποσού σε 6 μηνιαίες δόσεις όπως προβλέπεται σήμερα. Θα πρέπει να εξοφλήσουν το ποσό του ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις εφάπαξ.

Τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων δείχνουν ότι σήμερα ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπαίνει καν στον κόπο να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.