Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ κατά 3,3%, εξαιτίας των ΑΠΕ και κυρίως των φωτοβολταϊκών

 
24 Fot netzs 330x220 Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ κατά 3,3%, εξαιτίας των ΑΠΕ και κυρίως των φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκά

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 66,7% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 70%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 1.083GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ καθώς και στην αύξηση του μεριδίου παραγωγής των τρίτων στο ενεργειακό μείγμα της χώρας: από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως από τα φωτοβολταϊκά.

Το δ’ τρίμηνο του 2012, το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας και Εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 64,2% της συνολικής ζήτησης από 68,3% το δ’ τρίμηνο του 2011 λόγω και πάλι της μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 51,3% το δ’ τρίμηνο του 2012 ενώ η μέση μείωση στο εννεάμηνο του 2012 ήταν 20,9%.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.