ΡΑΕ: Τέλη ασφάλειας εφοδιασμού στους καταναλωτές φυσικού αερίου

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Τέλη ασφάλειας εφοδιασμού στους καταναλωτές φυσικού αερίου

ΡΑΕ

Την επιβολή τέλους ασφάλειας εφοδιασμού σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να χρηματοδοτούνται δράσεις για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη κρίσεων εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ το τέλος θα είναι 0,298 ευρώ ανά μεγαβατώρα και θα επιμερίζεται ανάλογα με τη χρήση (ηλεκτροπαραγωγή, προστατευόμενοι καταναλωτές, λοιπές χρήσεις) με τρόπο ώστε η επιβάρυνση στην τελική τιμή να μην υπερβαίνει το 1%.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από το τέλος θα χρησιμοποιούνται για δράσεις όπως η αποζημίωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο προκειμένου κατά την περίοδο κρίσεων να λειτουργήσουν με εφεδρικό/εναλλακτικό καύσιμο (π.χ. ντήζελ) ή την αποζημίωση μεγάλων καταναλωτών στους οποίους θα εφαρμόζεται μείωση ή διακοπή της παροχής κατά τις περιόδους αυτές.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι προτάσεις της ΡΑΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας (όπου αποθηκεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο) και την αναβάθμιση επίσης της δυναμικότητας εισαγωγής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, με κατασκευή νέου σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, υπόγειας αποθήκης ή νέας διασύνδεσης πέρα από τις υπάρχουσες με Βουλγαρία και Τουρκία.

Η πρόταση της ΡΑΕ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ngsos@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.