Αλλαγές στο φόρο ακινήτων των επιχειρήσεων

 
Fotolia 41187343 XS 300x248 Αλλαγές στο φόρο ακινήτων των επιχειρήσεων

Ριζικές φορολογικές αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Οι αλλαγές, επιφέρουν μεταβολές στο φορολογικό βάρος για την ακίνητη περιουσία των επιχειρήσεων και έχουν ήδη συμφωνηθεί, καταρχήν, από τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης.

Ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και τα εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα, θα φορολογούνται με διαφορετικό τρόποαπό αυτόν που ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και το συνολικό φορολογικό βάρος που θα κληθούν να αναλάβουν.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη φετινή χρήση, δηλαδή ο φετινός φόρος ακίνητης περιουσίας θα πληρωθεί με βάση τους νέους συντελεστές και τις νέες απαλλαγές που θα ισχύσουν. Αναλυτικά, οι αλλαγές που έρχονται είναι:

Ο συντελεστής φορολόγησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων πρόκειται να αυξηθεί. Συγκεκριμένα, από 0,1% της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, που είναι σήμερα, έχει αποφασιστεί η αύξησή του στο 0,2%, ενώ υπάρχει και συζήτηση στη διακομματική επιτροπή για την αύξησή του ακόμα και στο 0,3%. Το αν θα ισχύσει ο μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής εξαρτάται από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα κληθεί να εκπληρώσει ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων.

Θα μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής με βάση τον οποίο φορολογούνται οι ιδιοχρησιμοποιούμενες εκτάσεις των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, με βάση το σημερινό φορολογικό καθεστώς, μια επιχείρηση πληρώνει για το κτίσμα που στεγάζει τα γραφεία της φόρο ακίνητης περιουσίας που υπολογίζεται με συντελεστή 0,1 %, ενώ για το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το σχετικό κτίσμα πληρώνει ετήσιο φόρο ακίνητης περιουσίας 0,6%.

Με τον νέο τρόπο φορολόγησης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των τριών κομμάτων της συμπολίτευσης, και τα οικόπεδα μέσα στα οποία υπάρχουν ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα θα φορολογούνται με τον συντελεστή των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων, δηλαδή με 0,2% ή 0,3%.

Προωθείται η κατάργηση των απαλλαγών από τον φόρο ακίνητης περιουσίας για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των κοινωφελών ιδρυμάτων και της Εκκλησίας με τα οποία επιδιώκονται κοινωφελείς σκοποί. Η απαλλαγή των ιερών ναών από τον φόρο ακίνητης περιουσίας διατηρείται. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν εντοπίσει πολύ μεγάλης αξίας ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινωφελή ιδρύματα και την Εκκλησία και για τα οποία δεν καταβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας.

Με βάση όσα προωθούνται, τα ακίνητα αυτά θα φορολογούνται με συντελεστή 0,2% ή 0,3%, όπως και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων. Υπάρχει, επίσης, και η επιλογή για τη φορολόγησή τους με μειωμένο συντελεστή σε σχέση με τα ακίνητα των επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει με τα ξενοδοχεία.

Εξετάζεται αύξηση του συντελεστή φόρου ακίνητης περιουσίας για τα ξενοδοχεία. Με βάση το σημερινό καθεστώς, τα ξενοδοχεία φορολογούνται με συντελεστή κατά 67% χαμηλότερο σε σχέση με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.