42% φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ;

 
15 geld fot 330x248 42% φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ;

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

Το ειδικό τιμολόγιο, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), απευθύνεται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και είναι χαμηλότερο κατά 42% σε σχέση με τις χρεώσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 15.000 αιτήσεις.

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου είναι:

 

 1. Η κατανάλωση να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
 2. Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
 3. Η κατανάλωση να είναι από 200 kWh (κιλοβατώρες) έως 1.500 ή 1.700 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο και ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων. Αν το νοικοκυριό κάψει πάνω από αυτά τα όρια τότε η χρέωση γίνεται με τις τιμές του κανονικού οικιακού τιμολογίου. Επίσης στα όρια των 1.500 kWh ή 1.700 kWh δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου είναι:

 •  Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 παιδιά και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh
 • Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh
 • Μακροχρόνια άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 παιδιά, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
 • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.
 • Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης: Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται:

 1. Τα στοιχεία της παροχής (Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντας Αριθμός λογαριασμού)
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και το ΑΦΜ αυτού που υποβάλλει την αίτηση (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι
 3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο, χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Η εφαρμογή του  Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ξεκινά από τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων της αίτησης από τους αρμόδιους φορείς (Υπ.Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Η νέα τιμή ισχύει από την ημερομηνία ολοκληρωσης του ελέγχου των στοιχείων ανεξάρτητα, εάν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά και διάστημα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Όσοι δεν έχουν στο όνομά τους παροχή ρεύματος μπορούν να κάνουν αλλαγή χωρίς να χρειάζεται να προπληρώσουν τη λεγόμενη «εγγύηση». Το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ στο www.dei.gr
 • Τηλεφωνικά στο 210-9298000 (αστική χρέωση) τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7πμ-10μμ και το Σάββατο τις ώρες 7πμ- 3μμ.

Στα καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνον διανομή ενημερωτικού εντύπου σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και παρέχονται σχετικές πληροφορίες.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.