ΥΠΕΚΑ: Xρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

 
53 ypeka 330x170 ΥΠΕΚΑ: Xρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικά με δημοσιεύσεις, που αναφέρονται σε αυξήσεις στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα τιμολόγια της ΔΕΗ, το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμιά έμμεση ή άμεση αύξηση στις χρεώσεις ΥΚΩ.

Ο πίνακας που δημοσιεύεται στο συνοδευτικό του σχεδίου Νόμου «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις», είναι ο πίνακας των χρεώσεων που ήδη ισχύουν από τις 9 Απριλίου 2012 με τη δημοσίευση του νόμου 4067/2012.

Το ΥΠΕΚΑ, με την ειδική Διάταξη που περιέλαβε στο σχέδιο Νόμου που κατατίθεται στη Βουλή, απαλλάσσει – και μάλιστα αναδρομικά από τις 9 Απριλίου 2012 – τους Πολύτεκνους και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, από τις εν λόγω χρεώσεις ΥΚΩ, που ήδη ισχύουν.

Η μόνη διαφοροποίηση, είναι ως προς την απαλλαγή από τις ήδη υπάρχουσες και γνωστές χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας των συγκεκριμένων ομάδων που προαναφέρθηκαν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.