Παρέμβαση ΠΑΣΕΓΕΣ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

 
43 Tracking Kirchner news 330x3001 Παρέμβαση ΠΑΣΕΓΕΣ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

Παρέμβαση ΠΑΣΕΓΕΣ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν προκύψει στην προσπάθεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αγρότες ζητάει με επιστολή του προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, κ. Μάκη Παπαγεωργίου την άμεση πολιτική παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κρίσιμα αυτά ζητήματα το συντομότερο δυνατό

Ολόκληρη η επιστολή του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ:

«Προς
κ. Α. Παπαγεωργίου
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Κύριε Υπουργέ,
Σε σχέση με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών των επαγγελματιών αγροτών, κρίνεται απαραίτητο να επιλυθούν ορισμένα επείγοντα και βαρύνουσας σημασίας προβλήματα.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

1. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς, από 25 έως 30% στους επαγγελματίες αγρότες, αναφερόμενη στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αρνητικών αποτελεσμάτων και τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, επιβαρύνοντάς τους με δανειακές υποχρεώσεις που αδυνατούν, αντικειμενικά, να εξυπηρετήσουν. Προκειμένου συνεπώς να μην απαξιωθεί πλήρως το πνεύμα και η προτροπή του νόμου 3851/2010 για την απόκτηση συμπληρωματικού αγροτικού εισοδήματος με την αξιοποίηση των ΑΠΕ, κρίνεται απαραίτητο  να τροποποιηθεί άμεσα η παράγραφος Ι.2 του νόμου 4093/2012, έτσι ώστε η εισφορά αυτή να αναφέρεται στα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών τους σταθμών.

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο Ι.2.3 του νόμου 4093/2012, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για τους οποίους έως την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012 είχε συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα μέχρι την 12/3/2013.

Είναι προφανές ότι η βίαιη αυτή μείωση της προθεσμίας ενεργοποίησης θέτει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τις επενδύσεις των παραγωγών που επηρεάζει.

Η πρόβλεψη για εξασφάλιση της τιμής πώλησης, εφόσον, κατά την υποβολή της δήλωσης ετοιμότητας για ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα δικτύου ή έχει παρέλθει η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης σύμφωνα με την οικεία σύμβαση με τη ΔΕΗ, αντιμετωπίζει μέρος μόνο του προβλήματος και σε καμία περίπτωση το σύνολό του. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αντίστοιχη μείωση  των χρονικών προθεσμιών της ΔΕΗ για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λήγουν μετά τις 12/3/2013.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιοχές της χώρας η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης συμπληρώθηκε από τις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ αυθαίρετα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον παραγωγό με προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έως και 24 μήνες, που ακόμα και πριν από τη ρύθμιση του ν. 4033/2012, ξεπερνούσε χρονικά την αντίστοιχη προθεσμία ενεργοποίησης του σταθμού.
Θεωρείται συνεπώς απαραίτητη η θέσπιση ρύθμισης, ώστε με την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας από τους παραγωγούς, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η τιμή πώλησης της ΗΕ χωρίς αυτό να συνδέεται με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυτών, όπως μνημονεύεται στις αντίστοιχες συμβάσεις.

3. Οφείλεται επίσης να τονισθεί ότι έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καθυστερήσεις που προκύπτουν από την αδειοδότηση έως και την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών των επαγγελματιών αγροτών – για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους και για τους οποίους δεν ευθύνονται. Είναι χαρακτηριστική η εξαιρετικά δυσμενής θέση στην οποία βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικό αδιέξοδο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για περιπτώσεις αιτήσεων έγκρισης δανειακών τους συμβάσεων, για ήδη εγκεκριμένα δάνεια, αλλά και για κατασκευαζόμενα έργα τα οποία διαχειριζόταν η ΑΤΕ Leasing πριν τεθεί σε εκκαθάριση με την πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Πρέπει τέλος απαραίτητα να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχουν καταθέσει οι επαγγελματίες αγρότες, με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 24839 (ΦΕΚ Β 1901/3.12.2010) και του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών σύνδεσης (εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι σχετικές εργασίες από τη ΔΕΗ) στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έγγραφα δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υλοποιήσουν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την άμεση πολιτική παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κρίσιμα αυτά ζητήματα το συντομότερο δυνατό.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Τζανέτος Καραμίχας

Κοινοποίηση:
1.      Κύριο Αθ. Τσαυτάρη, Υπουργό ΑΑΤ
2.      Κύριο Μ. Κορασίδη, Γενικό Γραμματέα ΥΑΑΤ
3.      Κύριο Κ. Μαθιουδάκη, Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΚΑ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.