Μικρότερο κόστος για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

 
ESPA Μικρότερο κόστος για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Με τον νόμο 4072/2012 θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ελάχιστο κεφάλαιο ένα ευρώ

Χαμηλότερο κόστος για την ίδρυση επιχειρήσεων, φέρνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου: Μειώνεται το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση (Ανώνυμων Εταιριών) ΑΕ σε 24.000 ευρώ (από 60.000 που ήταν τώρα) και (Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ΕΠΕ σε 2.400 ευρώ (από 4.500 ευρώ). Από 1ης Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια. Η εγγραφή καθίσταται προαιρετική.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση επιχειρήσεων σύμφωνα με την έρευνα Doing Business 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο εισόδου στην αγορά και, κατά συνέπεια, να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το κόστος για την ίδρυση επιχειρήσεων στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 20,5% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έναντι 4,5% που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ. Η φετινή έκθεση, στον τομέα της ίδρυσης επιχειρήσεων κατατάσσει την Ελλάδα στην 146η θέση μεταξύ 185 χωρών.

Νέα εταιρική μορφή
Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4072/2012 θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ελάχιστο κεφάλαιο ένα ευρώ.

.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.