ΔΕΗ: ή κρατική ενίσχυση, ή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή

 
orikta kausima ΔΕΗ: ή κρατική ενίσχυση, ή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή

ΔΕΗ: Ή Κρατική ενίσχυση ή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Πρόκειται για εκβιασμό;

Με αφορμή του πλαισίου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου που καταργεί τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ΔΕΗ με επιστολή της στην ΡΑΕ, την ενημερώνει (μήπως εκβιάζει;) ότι προτίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να εφαρμόσει στα τιμολόγια Υψηλής και Μέσης Τάσης χρέωση αντίστοιχη με την επιβάρυνση που θα προκύψει λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εναλλακτική που προτείνει η ΔΕΗ είναι κρατική ενίσχυση λόγω της επιβάρυνσης αυτής.

Ολόκληρη η επιστολή:
«Κύριε Πρόεδρε,
ώς γνωστών από την 1η Ιανουαρίου 2013 στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), καταργούνται τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

H ενσωμάτωση του κόστους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κοστολογικά δεδομένα της ΔΕΗ Α.Ε. έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, με συνακόλουθες μεταβολές στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των τάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να εφαρμόσει και στα τιμολόγια Υψηλής και Μάσης Τάσης χρέωση αντίστοιχη της επιβάρυνσης λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Σύμφωνα με το γ’ σχετικό, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς και υποτομείς οικονομικής δραστηριότητας που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, δύνανται να λάβουν κρατική ενίσχυση λόγω της επιβάρυνσης αυτής»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.