Δέσμευση του ΤΕΕ για την υποστήριξη των παραγωγών φωτοβολταϊκών και προσπάθεια αντιμετώπισης στρεβλώσεων στον ενεργειακό τομέα

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Δέσμευση του ΤΕΕ για την υποστήριξη των παραγωγών φωτοβολταϊκών και προσπάθεια αντιμετώπισης στρεβλώσεων στον ενεργειακό τομέα

Απαραίτητη μία ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη εθνική ενεργειακή στρατηγική στην Ελλάδα

Μετά την εσπερίδα του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος “Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του «άρθρου μόνου» Ν.4093/2012  και ποιους εξυπηρετεί”

το ΤΕΕ δεσμεύτηκε να οργανώσει διάλογο και παρεμβάσεις με στόχους:

This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.