Ο ΑΔΜΗΕ απέκλεισε τα ελληνικά καλώδια στο διαγωνισμό για τις Κυκλάδες, γιατί δεν πληρούσαν τους τεχνικούς όρους για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης

 
ellinika kalodia Ο ΑΔΜΗΕ απέκλεισε τα ελληνικά καλώδια στο διαγωνισμό για τις Κυκλάδες, γιατί δεν πληρούσαν τους τεχνικούς όρους για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης

Τα ελληνικά καλώδια αποκλείστηκαν από το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα

Τα ελληνικά καλώδια αποκλείστηκαν από το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα με υποβρύχια καλώδια, έργο ύψους 400 εκατ ευρώ, που επιχορηγείται και από κοινοτικούς πόρους , δίνοντας το πρόκριμα στη ξένη σύμπραξη (Siemens, Nexans, Prysmian) να συνεχίσει μόνη της στην διαδικασία του διαγωνισμού. Κι αυτό παρά το γεγονός – όπως καταγγέλλει η ελληνική εταιρεία – ότι η προσφορά της σύμπραξης Siemens, Nexans, Prysmian  έχει λήξει, παραβιάζει τη διακήρυξη σε 33 ουσιώδη σημεία ενώ 10 τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι ελλιπή ή ανύπαρκτα.

Η απάντηση του ΑΔΜΗΕ: «Η διασύνδεση των Κυκλάδων είναι Έργο Εθνικής σημασίας, τεχνικά ιδιαίτερα δύσκολο  αλλά και πολύ σημαντικό, αφού θα καλύπτει πλήρως τις ηλεκτρικές ανάγκες νησιών του κεντρικού Αιγαίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και διασφαλίζοντας  συγχρόνως τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για τις τοπικές Κοινωνίες των Κυκλάδων.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αφού έθεσε το διαγωνισμό σε δημόσια διαβούλευση, έλαβε υπόψη τις προτάσεις που έγιναν στη διακήρυξη του Έργου, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του δικαίου, τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, σε πιστή  τήρηση με τις διατάξεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Στις 10.1.2012 κατατέθηκαν προσφορές από τη Σύμπραξη των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS» και από την εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.».

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, τα «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» υπέβαλαν σειρά προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, οι οποίες στο σύνολό τους απορρίφθηκαν.

Υπογραμμίζεται ότι, η προσφυγή της εν λόγω εταιρείας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά στον Τύπο, ταυτίζεται κατά περιεχόμενο, σε μεγάλο βαθμό, με τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που ήδη εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στη συνέχεια του διαγωνισμού, τα «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» αποκλείσθηκαν, διότι δεν πληρούσαν τους τεχνικούς όρους του διαγωνισμού για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, αφού το δείγμα καλωδίου που προσκόμισαν και η δάνεια εμπειρία από Ιαπωνικό οίκο που εξασφάλισαν, δεν κάλυπταν τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (δεδομένου ότι η Ελληνική εταιρεία δεν έχει εμπειρία και εξοπλισμό κατασκευής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης).

Ο ΑΔΜΗΕ, για την τεχνικά άρτια υλοποίηση του Έργου, έχει υποχρέωση να εξετάζει ότι υπάρχει εμπειρία και η απαραίτητη τεχνογνωσία από πλευράς των διαγωνιζόμενων, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι διακοπών (blackout) τροφοδοσίας των νησιών, θέμα που είναι μείζονος σημασίας για τη χώρα, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των Κυκλάδων.

Ο Διαγωνισμός του Έργου είναι σήμερα σε εξέλιξη, με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της «Σύμπραξης», υπό τις δυσχερείς συγκυρίες στη χώρα μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Εταιρεία μας θα αξιολογήσει το προτεινόμενο κόστος και τους όρους που έχουν τεθεί και σύντομα θα αποφασίσει για την πορεία του Έργου. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ θα σταθμίσει με πολύ μεγάλη προσοχή, τόσο τα συμφέροντα της Εταιρείας και του βασικού μετόχου της, όσο και τα συμφέροντα των Τοπικών Κοινωνιών των Κυκλάδων, έτσι ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού τεχνικού έργου υψηλών προδιαγραφών που θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.