ΣΠΕΦ:Οικειοθελής ανάκληση αναπάντητων αιτήσεων στο διαχειριστή με επιστροφή του παραβόλου στους επενδυτές

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ:Οικειοθελής ανάκληση αναπάντητων αιτήσεων στο διαχειριστή με επιστροφή του παραβόλου στους επενδυτές

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ χθες Πέμπτη 18-10-12 απέστειλε επιστολή σε ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ με αίτημα την παροχή δυνατότητας στους επενδυτές οικειοθελούς ανάκλησης των μέχρι 10-8-12 όπου και επιβλήθηκε η αναστολή με την ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932- αναπάντητων αιτήσεων για προσφορά σύνδεσης από τον διαχειριστή με ταυτόχρονη επιστροφή του καταβληθέντος με την αίτηση χρηματικού παραβόλου.

Ολόκληρη η επιστολή:
«Όπως είναι γνωστό με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932 από 10-8-12 ανεστάλη η υποδοχή νέων αιτημάτων φωτοβολταϊκών και η εξέταση όσων εκκρεμούσαν για χορήγηση άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ, αλλά και της έκδοσης προσφορών σύνδεσης από τον διαχειριστή για όσα απαλλάσσονταν της αδείας ΡΑΕ δηλαδή για εγκαταστάσεις μικρότερες του 1 MWp.

Ειδικότερα για τα απαλλασσόμενα αδείας παραγωγής ΡΑΕ η υποβολή αιτήματος στο διαχειριστή για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης με την καταβολή του σχετικού χρηματικού παραβόλου ενείχε θέση ουσιαστικής αλλά και μοναδικής επί του ηλεκτρικού χώρου αδειοδότησης των σχεδίων αυτών, αφού έτσι εξασφαλιζόταν η δυνατότητα πρόσβασης τους στο δίκτυο ως ηλεκτροπαραγωγοί.  Με την ανωτέρω όμως Υ.Α. αναστολής πληθώρα τέτοιων αιτημάτων και ενώ έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του διαχειριστή να απαντήσει θετικά ή αρνητικά επί των αιτημάτων αυτών, οι εν λόγω αιτήσεις αλλά και η εξέταση τους ανεστάλησαν για άγνωστο χρονικό διάστημα.  Αντίθετα για τα αδειοδοτημένα από ΡΑΕ έργα η διαδικασία χορήγησης προσφορών σύνδεσης συνεχίζεται ακωλύτως.

Εύλογα λοιπόν για τα απαλλασσόμενα αδείας ΡΑΕ, ζητείται να παρασχεθεί η δυνατότητα στους επενδυτές -που δεν έχουν λάβει μέχρι την 10/8/12 θετική ή αρνητική απάντηση από τον διαχειριστή δηλαδή που δεν έχει εξεταστεί καν το αίτημα τους για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και που η διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης τους έχει ανασταλεί- να καταθέσουν δηλώσεις ανάκλησης των αρχικών αιτήσεων τους με παράλληλη επιστροφή του χρηματικού ποσού που τότε κατέβαλαν.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

  • Την πληθώρα των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί για χορήγηση προσφορών σύνδεσης στον διαχειριστή του δικτύου μέχρι τις 10/8/12.
  • Τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εξέταση των αιτημάτων αυτών η οποία όμως δεν έλαβε ποτέ χώρα αφού δεν υπήρξε για μεγάλο αριθμό εξ’ αυτών καμία απάντηση.
  • Την μη δυνατότητα, λόγω της Υ.Α. αναστολής στα απαλλασσόμενα αδείας ΡΑΕ, περαιτέρω εξέτασης των χρονιζόντων αυτών αιτημάτων από τον διαχειριστή του δικτύου.
  • Την σκοπούμενη από την Πολιτεία αλλά και από τους παραγωγούς και επενδυτές οικειοθελή αποσυμφόρηση του διαχειριστή από ανενεργά αιτήματα που δημιουργούν εικονικό κορεσμό στο δίκτυο.

Προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η δυνατότητα υποβολής για όσους εκ των επενδυτών επιθυμούν δήλωσης ανάκλησης των αρχικών τους αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εφ’ όσον αυτή δεν έχει μέχρι τις 10/8/12 απαντηθεί από τον διαχειριστή, με επιστροφή του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε αφού αυτή δεν εξετάσθηκε.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και για την σχετική ενημέρωση μας.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.