ΚΑΠΕ:Το Νοέμβριο ξεκινά το νέο ερευνητικό πρόγραμμα για μεγάλες παράκτιες ανεμογεννήτριες

 
77 kape 330x248 ΚΑΠΕ:Το Νοέμβριο ξεκινά το νέο ερευνητικό πρόγραμμα για μεγάλες παράκτιες ανεμογεννήτριες

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ο σχεδιασμός πολύ μεγάλων υπεράκτιων ανεμογεννητριών, με στόχο τη μείωση του κόστους της παραγόμενης αιολικής ενέργειας, είναι το αντικείμενο του πενταετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Innwind.EU (Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications) που ξεκινά την 1 η Νοεμβρίου 2012. Το έργο χρηματοδοτείται από το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 19,5 εκατ. ευρώ.

Η ερευνητική κοινοπραξία, όπου από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελείται από τους κορυφαίους βιομηχανικούς εταίρους και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα που είναι μέλη της EERA (EuropeanEnergyResearchAlliance). Συμμετέχουν συνολικά 27 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες και στο σύνολό της η Ελληνική συμμετοχή ξεπερνά τα 2,1 εκατ. ευρώ (το 11% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου).

Το ΚΑΠΕ, ΕΜΠ και ΠΠ θα ασχοληθούν, κατά κύριο λόγο, με τον καινοτόμο αεροδυναμικό και δομικό σχεδιασμό του δρομέα και με την ανάλυση και το σχεδιασμό της υποθαλάσσιας στήριξης της ανεμογεννήτριας. Επιπλέον, το ΚΑΠΕ συντονίζει και το πρώτο από τα πέντε πακέτα εργασίας, το οποίο αφορά στη διαδικασία αποτίμησης και σύνθεσης των αποτελεσμάτων από το επίπεδο του υποσυστημάτων της ανεμογεννήτριας στο επίπεδο της ολοκληρωμένης μηχανής.

Η πρόοδος, πέρα από το σημερινό επίπεδο τεχνικής, προβλέπει το σχεδιασμό – αποτίμηση μιας ολοκληρωμένης ανεμογεννήτριας που συνδυάζει:
i) έναν ιδιαίτερα ελαφρύ και εύκαμπτο δρομέα χαμηλής στερεότητας, που διαθέτει παθητικούς και ενεργητικούς μηχανισμούς ελέγχου της αεροδυναμικής του φόρτισης,
ii) ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς ισχύος, χαμηλού βάρους/κόστους, που θα βασίζεται σε νέες ιδέες όπως οι υπεραγώγιμες γεννήτριες και οι ψευδομαγνητικοί πολλαπλασιαστές στροφών και
iii) μία πρότυπη κατασκευή υποθαλάσσιας στήριξης, με δυνατότητες μαζικής παραγωγής για μείωση του κόστους της, καθώς και πλωτές λύσεις για τα μεγαλύτερα θαλάσσια βάθη.

Οι παραπάνω καινοτόμες τεχνολογίες θα επιδειχθούν σε σχετικές κλίμακες με τη συμμετοχή της βιομηχανίας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.