Υπογράφηκε σύμβαση με την ΔΕΗ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του λιμένα Πειραιώς

 
91 OLP 330x248 Υπογράφηκε σύμβαση με την ΔΕΗ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του λιμένα Πειραιώς

Υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΗ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του λιμένα Πειραιώς

Την υπογραφή σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέσω της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του εμπορικού λιμένα ονομαστικής ισχύος 430 KWp, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.
Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η υπογραφή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), προς τον οποίο εκδόθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. εγγυητική επιστολή ποσού 64.512 ευρώ.
Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στις φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές του ΟΛΠ Α.Ε., δεδομένου ότι λόγω της 24ωρης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του λιμένα το εμπορικό λιμάνι αποτελεί ενεργοβόρα δραστηριότητα.
Από τις μελέτες οι οποίες έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στην ΔΕΗ, πέραν των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκύπτει και σημαντικό οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.olp.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.