Το δεύτερο πακέτο μέτρων του ΥΠΕΚΑ για υφιστάμενα φωτοβολταϊκά ακολουθεί τέλος Αυγούστου

 
78 τρακερ Fot 330χ240 Το δεύτερο πακέτο μέτρων του ΥΠΕΚΑ για υφιστάμενα φωτοβολταϊκά ακολουθεί τέλος Αυγούστου

Δεύτερο πακέτο μέτρων που αφορά τα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά

Ο Αύγουστος, ως κακός οιωνός των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, αφού δεύτερο πακέτο μέτρων ακολουθεί το πρώτο που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Το δεύτερο πακέτο αφορά τα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά, απαιτεί για την ισχή του νομοθετική ρύθμιση και περιέχει σύμφωνα με πληροφορίες τα εξής θέματα:

1. Έκτακτη εισφορά των φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία. Οι προτάσεις για εισφορά της τάξης του 20% στα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά και του 30% στα φωτοβολταϊκά σε στέγες, για την μείωση του ελλείμματος ΛΑΓΗΕ, με τις οποίες συμφωνεί και η τρόϊκα, παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

2 Μειώσεις τιμής της εγγυημένης τιμής της κιλοβατώρας για τις φωτοβολταϊκές μονάδες που έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη.

3. Μείωση του χρόνου κατασκευής του έργου, από την υπογραφή σύμβασης με τον ΛΑΓΗΕ. Από 18μηνο που ισχύει σήμερα, το νέο περιθώριο θα μειωθεί στο μισό και οι επενδυτές θα έχουν στη διάθεσή τους 9 μήνες.

Ωστόσο οι αντιδράσεις των φορέων για τα φημολογούμενα μέτρα του δεύτερου πακέτου είναι καταιγιδιστικές.  Σε ανακοινώσεις τύπου των φορέων επισημαίνονται οι κίνδυνοι που απορρέουν για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, σε περίπτωση που προωθηθούν αναδρομικές τροποποιήσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά.  Επίσης τονίζεται, ότι αναδρομικές αλλαγές θα διατηρήσουν το αρνητικό κλίμα και την καχυποψία που διέπει τις σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φερεγγυότητα της Πολιτείας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.