ΣΕΦ:Επιφυλάξεις για τις αποδόσεις των Φωτοβολταϊκών

 
37 logo sef 330x123 ΣΕΦ:Επιφυλάξεις για τις αποδόσεις των Φωτοβολταϊκών

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Επιφυλάξεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για τα αποτελέσματα υπολογισμών που παρουσίασε η ΡΑΕ, σε επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τις εύλογες αποδόσεις των φωτοβολταϊκών.

Οι επιφυλάξεις δεν αφορούν στο τι συνιστά εύλογη απόδοση (η ΡΑΕ προτείνει project IRR 12-17% ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος), αλλά στο ότι η ΡΑΕ δεν δημοσιοποίησε όλες τις «υποθέσεις εργασίας», που ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς της. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται καμία αναφορά στο λειτουργικό κόστος, ούτε στο συντελεστή φορολόγησης (αν ο τελευταίος περιλαμβάνει και φορολόγηση μερισμάτων ή όχι).

Τόσο ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, όσο και μεγάλος αριθμός επενδυτών που προσπάθησαν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα της ΡΑΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε παραπλήσια έστω αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί, για παράδειγμα, απόδοση 12% σε ένα σύστημα ισχύος 1 MW, με βάση τις δημοσιοποιηθείσες παραδοχές της ΡΑΕ, θα πρέπει το λειτουργικό κόστος να είναι μηδενικό (πράγμα παράλογο), η δε φορολογία να εξαντλείται στα εταιρικά κέρδη και να μη λαμβάνει υπόψη της τη φορολόγηση μερισμάτων (κάτι που αφορά αποκλειστικά εταιρίες offshore).

Προκειμένου να αρθούν λοιπόν οι όποιες επιφυλάξεις, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί τη ΡΑΕ να δημοσιοποιήσει όλες τις παραδοχές που έκανε στους υπολογισμούς της, για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, σε σχέση με τις αποδόσεις των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα όταν με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ χαράσσεται η πολιτική των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά από πλευράς ΥΠΕΚΑ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.