ΑΔΜΗΕ: Σε ισχύ η πώληση Άδειας Παραγωγής ΑΠΕ

 
54 admie 620x230 ΑΔΜΗΕ: Σε ισχύ η πώληση Άδειας Παραγωγής ΑΠΕ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΑΔΜΗΕ γίνεται αποδέκτης μεγάλου αριθμού αιτημάτων κατόχων αδείας παραγωγής από ΑΠΕ για τροποποίηση υφιστάμενης προσφοράς σύνδεσης λόγω αλλαγής του καταστατικού των εταιρειών (μεταβολή στη μετοχική σύνθεση, αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας κ.λ.π.) που συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση της ΡΑΕ.

Στη περίπτωση αυτή και εφόσον οι υπόψη μεταβολές ουδόλως διαφοροποιούν τα τεχνικά στοιχεία του έργου οι ισχύουσες προσφορές σύνδεσης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση ή επανέκδοση τους.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και εγκαίρως τον ΑΔΜΗΕ για κάθε μεταβολή στοιχείων των Αδειών Παραγωγής που αφορούν έργα αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων αλλαγών καταστατικών κλπ, όπως γίνεται έως σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.admie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.