Αναδιοργάνωση της αγοράς Ενέργειας

 
41 %CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82 power Fot 330x330 Αναδιοργάνωση της αγοράς Ενέργειας

Μεγάλες αλλαγές στην αγορά Ενέργειας

Η ΡΑΕ με μια σειρά από προτάσεις επιθυμεί να ξεκινήσει τη δημόσια συζήτηση για την επανεξέταση βασικών ρυθμιστικών μέτρων και κανόνων με στόχο την αναδιοργάνωση της  εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι βασικές προτεινόμενες αλλαγές αφορούν:

την Χονδρεμπορική Αγορά με α) υιοθέτηση του μοντέλου της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς  (ΝΟΜΕ), β) τον επανασχεδιασμό του Μηχανισμού ∆ιασφάλισης Ισχύος, γ) την δημιουργία,  μέσα στο 2012,  Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς δ) την κατάρτιση ενός λεπτομερούς Κώδικα ∆ιαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και Υδάτινων Πόρων

την Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ με επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης,  καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης μονάδων ΑΠΕ, αλλά και των ποσοτικών στόχων σε σχέση με το μίγμα,  την τεχνολογική ωριμότητα και τους ρυθμούς διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ,  έτσι ώστε επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,   με ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων

και την λιανική με α)άρση των στρεβλώσεων στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προμήθειας, β)με θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής, ανά εξάμηνο, του ανταγωνιστικού σκέλους των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ∆ΕΗ στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς, γ)με πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων δ)μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ στο link: www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.