Αναζητώντας λύση στο ταμειακό έλλειμμα στην αγορά ενέργειας

 
64 spef eletaen 620x190 Αναζητώντας λύση στο ταμειακό έλλειμμα στην αγορά ενέργειας

Κοινή συνέντευξη τύπου για λύση στο ταμειακό έλλειμμα στην αγορά ενέργειας

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Παρασκευή 27 Απριλίου οι ΕΣΗΑΠΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΠΕΦ και ΕΣΜΥΕ για το ταμειακό έλλειμμα στην αγορά ηλεκτρισμού. Στην συνέντευξη παραβρέθηκαν οι:

κ. Σάββας Σεϊμανίδης εκ μέρους του ΕΣΗΠΑΕ
κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ
κ. Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΕΦ, και
κ. Κώστας Βασιλικός, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΜΥΕ

“Βαράγαμε το σαμάρι επειδή δεν μπορούσαμε να βαρέσουμε το γάιδαρο!” Αυτό είναι το συμπέρασμα από την ανάλυση της προβληματικής κατάστασης της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα, η οποία οφείλεται στο ότι η Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαγνώσει έγκαιρα τις πραγματικές αιτίες, που είναι οι διαρκώς αυξανόμενες επισφάλειες στον κλάδο της Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, και να κάνει τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. Αντ’ αυτού, από το φθινόπωρο το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε μια  μακρά διελκυστίνδα συζητήσεων μόνον για τις  Α.Π.Ε., η οποία μάλιστα ξέφυγε από τα όρια της εύλογης παρέμβασης , και καλλιέργησε την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια σε βάρος της αγοράς των ΑΠΕ, που φέρνει ακόμα και τώρα επενδύσεις και απασχόληση στην εθνική οικονομία.

Ήδη από το φθινόπωρο είχε επισημανθεί ότι το ταμειακό πρόβλημα της Προμήθειας μεταφέρεται στον τότε ΔΕΣΜΗΕ και τον γονατίζει και ότι το έλλειμμα του Λογαριασμού Α.Π.Ε. (πέραν του γεγονότος ότι ούτως ή άλλως δεν οφείλεται στις Α.Π.Ε.) δεν σχετίζεται με τα πραγματικά αίτια του προβλήματος ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σήμερα αφού το συνολικό μέγεθος του ταμειακού ελλείμματος σε όλη την αλυσίδα της αγοράς ηλεκτρισμού είναι πολλαπλάσιο από το έλλειμμα του Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Η Κυβέρνηση καθυστέρησε να δρομολογήσει τα μέτρα που είχαν προταθεί από τη ΡΑΕ και τους φορείς και έχουν ενσωματωθεί στην απόφαση της ΡΑΕ 1453/2011 του Δεκεμβρίου 2011. Η έστω και καθυστερημένη εφαρμογή των μέτρων αυτών θα περιορίσει το έλλειμμα.

Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνεται ότι το έλλειμμα του  Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. δεν οφείλεται στις ΑΠΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος του ρεύματος όπως έχουν αποδείξει πολλές μελέτες.

Η δημιουργία και διατήρηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ  οφείλεται στο γεγονός ότι, εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που τον χρηματοδοτεί, το Ειδικό αυτό Τέλος επιδοτεί το κόστος του ρεύματος. Με άλλα λόγια, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του Διαχειριστή είναι στην πραγματικότητα και αυτό, έλλειμμα της Προμήθειας και δεν οφείλεται στις ΑΠΕ.

Πρέπει άμεσα να υπάρξουν παρεμβάσεις σε δυο επίπεδα:

1.   Εξόφληση της παραχθείσας ενέργειας ΑΠΕ ενός τουλάχιστον μήνα, ώστε να υπάρξει ένεση απαραίτητης ελάχιστης ρευστότητας στην αγορά,

2.   Πλήρης ενημέρωση των φορέων της αγοράς για όλα τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής μελέτης της PWC και των υπολοίπων μελετών και εκτιμήσεων των Διαχειριστών και του Υπουργείου.

Απαιτείται ένας σαφής καθορισμός προτεραιοτήτων σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων από τους Διαχειριστές. Η πλήρης καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων θα συμβάλει στον καθορισμό αυτό.

Ταυτόχρονα όμως απαιτείται η δρομολόγηση της συνολικής, μόνιμης και βιώσιμης λύσης του προβλήματος σε συνεργασία με την Τρόικα.

Οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. είναι έτοιμοι να συμβάλουν με προτάσεις για αυτό. Η απόλυτη συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτεί την ακριβή γνώση των αριθμητικών δεδομένων η οποία λείπει. Η λύση μπορεί να περιλαμβάνει αναθεώρηση της φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του τρόπου χρήσης της ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αξιοποίηση του Μηχανισμού Χρηματοπιστωπιτικής Σταθερότητας (ΜΧΣ), υιοθέτηση προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση της PWC που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ και υιοθέτηση των προτάσεων του κλάδου ΑΠΕ σε σχέση με το μηχανισμού στήριξης.

Το Υπουργείο οφείλει να στηριχθεί στη γνώση και την εμπειρία του Λειτουργού της Αγοράς και της Ρυθμιστικής Αρχής. Οφείλει επίσης να συνομιλήσει ισότιμα και με διαφάνεια με τον κλάδο των ΑΠΕ. Οι επικείμενες εκλογές δεν είναι άλλοθι. Αντίθετα, η ύπαρξή τους καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση εντός της εβδομάδας των δύο άμεσων αιτούμενων παρεμβάσεων (μερική εξόφληση, παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης).

Η μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι εφικτή. Διευκολύνεται από την ωρίμανση των ήδη δρομολογημένων μέτρων για το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ Απαιτεί όμως κοινή λογική, λίγα λόγια και πολλή δουλειά σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.